23 juli 2018

Arend Jan Boekestijn (VVD): “Ik een Boekestijntje, jullie ook een Boekestijntje”

Arend Jan Boekestijn was als VVD-Kamerlid bekend als iemand die nog wel eens een ‘Boekestijntje’ deed, dat wil zeggen zijn mond voorbij praatte. In 2009 werd zo’n Boekestijntje hem fataal toen hij uit de school klapte over een vertrouwelijke ontmoeting met koningin Beatrix. Hij moest aftreden als Kamerlid. Het zit hem kennelijk nog steeds dwars, want met nauwelijks verholen leedvermaak vermeldt hij in een opiniestuk hoe partijgenoot Halbe Zijlstra zichzelf dankzij zijn ‘grootheidswaanzin’ opblies in de datsja-affaire, terwijl een andere partijgenoot, namelijk Stef Blok, een uitspraak over de multiculturele samenleving heeft gedaan die, volgens Boekestijn, ‘tactisch noch redelijk’ was. We weten dat Stef Blok had beweerd geen multi-etnische samenleving te kennen waar de etnische groepen vreedzaam met elkaar samenleven. Hij had dit extreme standpunt ingenomen om zijn gehoor “gericht te prikkelen”, zoals hij in een brief aan de Tweede Kamer uitlegde. Boekestijn doet zich nu voor als iemand die alles weet van tactisch en diplomatiek optreden. Hij zou die bewering van Blok nooit gedaan hebben. Sterker, hij laat de lezer weten dat, hoewel in veel landen in de wereld etnische tegenstellingen bestaan, deze toch ‘over het algemeen’ een vreedzaam karakter kennen. Hij blijkt de tientallen, zo niet honderden studies niet te kennen, die hebben aangetoond dat hoe hoger de etnische diversiteit in een land, des te meer corruptie en des te minder politieke stabiliteit er in een land is en hoe hoger de kans op een burgeroorlog. Ook in Westerse landen gelden dergelijke conclusies, al zullen daar niet direct burgeroorlogen ontstaan in gebieden met meer etnische diversiteit. Historicus Boekestijn laat zich weinig gelegen liggen aan historische studies. Waarom zou hij? Hij is veel te blij dat hij ook andere VVD-politici op Boekestijntjes heeft kunnen betrappen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten