30 juni 2018

Maarten Keulemans (De VK): Vluchtelingen zijn goed voor de economie

Op 20 juni meldde de wetenschapsredacteur van de Volkskrant, Maarten Keulemans, dat Franse onderzoekers “een steen in de vijver van het migratiedebat” hadden gegooid. Vluchtelingen verslechteren namelijk de economie van een land niet, hun macro-economische invloed is juist positief. Wow! Wat een steen! Mogen wij in alle bescheidenheid uit eigen lesmateriaal citeren: “werkenden [zullen] naar die landen (…) migreren waar hun productiviteit het hoogste is. Dat leidt tot welvaartswinst; economen spreken over een ‘migratiesurplus’.” Als mensen emigreren vanuit economisch zwakke landen (Syrië, Afghanistan, Soedan, enz. enz.) naar economisch sterke landen (Duitsland, Nederland, België, enz., enz.), dan gaat hun productiviteit uiteraard omhoog (als ze werk vinden en mogen werken). In het immigratieland wordt dankzij hun komst meer geproduceerd en, omdat door de toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt, de lonen gaan dalen, zullen de winsten toenemen. De vraag naar arbeid zal op zijn beurt dan ook weer toenemen en de werkloosheid zal gaan dalen. Hé! Precies wat de Franse onderzoekers vonden. Zij bevestigden alleen maar wat we al wisten. Dat kan nuttig zijn, maar is zeker geen sensationeel nieuws. Bovendien laat het de vraag onbeantwoord waarom er dan zoveel weerstand is tegen migratie: of het nu om Polen gaat, of asielzoekers. Het antwoord is opnieuw eenvoudig en wij citeren wederom uit eigen werk: “zelfs als er een migratiesurplus is, wil dat nog niet zeggen dat iedereen daar plezier van heeft.” Punt! Een belangrijk neveneffect van migratie kan zijn dat er herverdeling plaatsvindt, meestal ten nadele van laag betaalden (die te maken krijgen met nieuwe concurrenten) en ten voordele van werkgevers, aandeelhouders, hoog geschoolden. Kortom, al die groepen die het al goed hebben, kunnen tot hun genoegen constateren dat ze het dankzij immigranten nog beter krijgen. Is dat niet een scherpere steen in de vijver?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten