05 mei 2018

Harrie Verbon (docent en emeritus UvT): Colleges over de EvO, IX

We zijn alweer bij college 9 in de cursus over de economie van de overheid (zie hier voor het begin van de colleges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8). College 10 zal gaan over de theorie van verzekeringen als voorbereiding op het laatste college over zorgverzekeringen. College 9 gaat over zorg en de rol van de markt en de overheid bij het verlenen van zorg. De conclusie zal zijn dat als de markt dominant is bij het verlenen van zorg, de mensen die het meeste zorg nodig hebben, voornamelijk zorg van inferieure kwaliteit krijgen. Als de overheid dominant is, zijn het de mensen die het minst zorg nodig hebben, die het meest betalen voor de zorg.
De lezer mag zelf kiezen aan welke voorzieningswijze hij/zij de voorkeur geeft. Net als in de voorgaande acht colleges zal er geen formule te zien zijn. (Studenten die het ‘echte’ college gevolgd hebben en nu de blogcolleges lezen, zullen verbaasd zijn dat er alleen maar ‘platte’ tekst is; de colleges zelf zitten vol met formules, grafieken, tabellen en formele stellingen. Ik gebruik wiskunde niet om de studenten te imponeren, en ook niet om te suggereren dat de economie een exacte wetenschap is, zie hier. De economie is een vorm van toegepaste logica en door wiskunde te gebruiken kun je nagaan of je economische intuïtie klopt. Dankzij wiskunde kun je economische beweringen ook nog eens veel doelmatiger opschrijven.) Er zijn geen formules, maar wel een paar grafieken en een tabel die het (suggestieve) effect van zorg op de levensverwachting en het effect van de markt/overheid op de herverdeling in de zorg weergeven. (Hier begint het college

Geen opmerkingen:

Een reactie posten