03 mei 2018

Cees van der Laan (hoofdredacteur Trouw): “Jelle Brandt Corstius is een slachtoffer”

Wij kennen Jelle Brandt Corstius (JBC) als iemand die graag op de verkeerde manier de aandacht op zich vestigt, bijvoorbeeld door Chriet Titulaer belachelijk te maken, een volksgericht tegen Sjoerd van Keulen te beginnen of door producent Geert van Dam (GVD) van een verkrachting te beschuldigen die zich 15 jaar geleden zou hebben voorgedaan en waar niemand anders bij was dan JBC en GVD. Het meest onbegrijpelijke van vooral ook deze laatste zaak is dat prominente kranten, in dit geval, het dagblad Trouw JBC een podium willen geven om zijn onbewezen verdachtmakingen te uiten.
Niet zo maar ergens achter in de krant op de opiniepagina, maar op de voorpagina. Trouw ging zelfs zo ver dat de redactie in een inleiding tot de open brief van JBC de beschuldigingen als feiten presenteerde. Terwijl er geen enkel bewijs was, tenzij men aanneemt dat JBC alleen maar de waarheid kan spreken. Wij weten natuurlijk beter, en ook de Raad voor de Journalistiek die zich over deze zaak had gebogen, is niet overtuigd: volgens deze Raad is de redactie onzorgvuldig geweest en had terughoudender moeten zijn over het waarheidsgehalte van JBC’s eigen kleine #metoo-campagne. Je zou verwachten dat een respectabele krant als Trouw berouw zou tonen, maar het blad had al eerder laten zien dat ze wel in is voor een sensationele interpretatie. Zo ook hier, Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan liet volgens mijn krant weten dat het Trouw niet ging “om dit ene geval van mogelijk misbruik, we wilden laten zien hoeveel onmacht slachtoffers voelen.” Met andere woorden, de beschuldigingen van JBC aan het adres van GVD waren inderdaad waar, want slachtoffer JBC voelde onmacht. Kan deze krant haar naam niet veranderen in OnTrouw?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten