23 april 2018

Ahmed Yousef (Hamas-adviseur): “Israël is ons land”, II

We zagen dat de VN na WOII een deling van het mandaatgebied Palestina ten westen van de Jordaanoever in twee ongeveer even grote delen had voorgesteld (zie plaatje). De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het. Dus kwam er oorlog in 1948. De Joden veroverden het huidige Israël, Egypte veroverde de Gaza-strook en Jordanië veroverde de Westelijke Jordaanoever. Een groot deel van de Arabieren die woonden in het door de Joodse legers veroverde gebied vluchtte uit het gebied weg, een deel werd verjaagd door de Joden. Dat gebied was ‘staatkundig’ niet het land van de gevluchte of verjaagde Palestijnse Arabieren.
Zo’n land bestond helemaal niet en had ook nooit bestaan. Het land waar ze op woonden, behoorde vaak toe aan Arabische grootgrondbezitters die elders woonden. Veel van die grootgrondbezitters had in de loop der tijd land verkocht aan Joodse immigranten, ten koste van de Arabieren die er woonden. Gaza is uiteindelijk de eerste onafhankelijke ‘Palestijnse’ staat geworden, maar verkeert in een slechte staat door de vijandige verhouding met Israël. Momenteel organiseert Hamas, de organisatie die het land bestuurt een mars van terugkeer. In de Volkskrant zegt Hamas-adviseur Ahmed Yousef, die bekend schijnt te zijn als een gematigd man, over die mars: “Een miljoen mensen die de wereld duidelijk maken dat wij, Palestijnen, zeventig jaar geleden ons land verloren. En dat we recht hebben op terugkeer, zoals ook is vastgelegd in VN-resoluties.” Het is een ongerijmdheid om te claimen dat je recht kunt claimen op een land dat je nooit in je bezit hebt gehad (alhoewel je er wel op woonde) en dat ook staatkundig nooit ‘jouw’ land is geweest. De VN heeft dat recht inderdaad wel erkend. Maar wie denkt er nu nog dat dit soort internationaal recht echt recht is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten