14 maart 2018

Odile Heynders (cultuurprof Tilburg): wil alleen censuur van anonymi?


Voor ons is mevrouw professor Heynders een ondoorgrondelijk raadsel. Zij is letterkundige, maar toch wil zij sommige letters verbieden, namelijk letters die haar niet welgevallige meningen uitspreken. Die moeten verwijderd worden, er moeten excuses voor die letters worden aangeboden, enzovoorts. Censuur, zelfs in een academische omgeving, vindt zij geoorloofd.
Haar universiteit vindt dat overigens prima, want zij wordt op de website van de universiteit als een soort vrouwelijk rolmodel gepresenteerd. Kennelijk wordt zij gezien als een behoeder van de ‘juiste’ meningen, welke dat dan ook moge zijn. Wat zijn dan precies de juiste meningen, of, omgekeerd, wat zijn de verkeerde discussies die mevrouw Heynders, met steun van haar bestuurders, wil bevorderen, respectievelijk, verwijderen? Met grote ijver probeer ik haar visie op discussies die van haar wel of juist niet mogen te achterhalen. Vinden we misschien in dit interview met professor Heynders een stukje van de legpuzzel? Zij zegt ongeveer het volgende: “Veel mensen die op het internet aan discussies meedoen, gebruiken schuilnamen. Dat is een hele slechte strategie wanneer je in een openbare ruimte als het internet moeilijke ethische, sociale of politieke zaken bediscussieert. Zelfs als we het met elkaar oneens zijn, kunnen we een fantastische discussie hebben, maar dan moet ik wel weten met wie ik de discussie voer.” Brengt dat ons verder in onze zoektocht naar de kennelijke voorkeur voor censuur van mevrouw Heynders? Nee, helaas niet. Bij het geval waar mevrouw Heynders om censuur vroeg, was degene met wie ze had kunnen discussiĆ«ren bekend, maar ze wilde met die persoon helemaal niet discussiĆ«ren. Integendeel, ze wilde dat anderen de haar niet welgevallige mening verwijderden. Kortom, de waarheid van professor Heynders blijft vooralsnog fictief. We blijven haar echter volgen en eens kan de puzzel gelegd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten