24 maart 2018

Emile Aarts en Koen Becking (CvB, UvT): gebrek aan leiderschap

Roos Vonk, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmmegen (RUN), heeft samen met Diederik Stapel frauduleus ‘bewezen’ dat vleeseters egoïstische hufters zijn. Na haar ontmaskering (in 2011) ging ze rustig door de consumptie van vlees verdacht te maken. Een van haar meer recente pareltjes was in de NRC van 22 augustus jl. waarin ze de bio-industrie met de Holocaust vergeleek. Pas op 11 september jl. kwam er een reactie en wel van Frits Barend in Het Parool met onder meer deze zin: “Door de op commercie gestoelde varkensstallen te koppelen aan de Holocaust, maakt professor Vonk van mijn grootmoeder Eva Barend-Carels en mijn grootvader Abraham Mozes Barend vetgemeste varkens en dus vermoorde handel.” En kijk, zodra een BN-er negatief reageert op een stuk van een werknemer, worden de universitaire bestuurders wakker, want een dag later op 12 september meldde het college van bestuur (CvB) van de RUN de bijdrage van Roos Vonk aan de discussie “onnodig en kwetsend” te vinden (zie bovenste plaatje). Toen kwam mijn #nomoremetoo-column op 3 november jl. die door veel gekwetste Tilburgse academici niet goed werd gelezen (zie hier voor een uitgebreide discussie en hier voor een wat zakelijker samenvatting) en tot een explosie van kwaadaardige reacties leidde. Toen Tilburgse academici om censuur begonnen te schreeuwen, verscheen er (op 6 november) een bericht van mijn CvB, waarin het bericht van het CvB van de RUN letterlijk werd overgenomen (zie onderste 
plaatje). Dat viel mij pas vorige week op, want ik volg de CvB’s in den lande niet zo nauwkeurig. Het lijkt me gebrek aan leiderschap van CvB’s om in tijden van kennelijke paniek teksten van bestuurders elders te kopiëren; ik voel mij achteraf vooral zeer ‘gekwetst’ dat mijn CvB op mijn stukje eenzelfde kwalificatie van toepassing acht als op een stukje van Roos Vonk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten