02 februari 2018

Michiel Bot (UvT): “Geert Wilders is een racist, een fascist en een nazi” (VI)

We zagen dat Bot in ‘het tijdschrift voor hedendaagse filosofie’ Krisis mocht bewijzen dat het politieke programma van Geert Wilders gekenmerkt wordt door racisme. In het voorbijgaan toonde Bot ook nog fascisme, nazisme en etnische schoonmaak in het programma van Wilders aan (begin hier voor mijn bespreking). Het hele ‘bewijs’ van Bot rust op de aanname dat het verbieden van de islam (een kernpunt van het programma van Wilders) ongrondwettig is. Deze aanname wordt door de redactie van Krisis voor zoete koek geslikt, want Bot doet geen poging deze aanname te onderbouwen. Maar is dat wel zoete koek?
Uiteraard belooft de Nederlandse grondwet vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting en het verbieden van de islam zou in strijd zijn met deze twee grondbeginselen van de rechtsstaat. Maar, zoals we al zeiden, een geloofsgemeenschap is een club die net als ieder andere club verboden kan worden. De redenen voor zo’n verbod zijn recent opgesomd door Dirk Verhofstad in een publicatie van, warempel, D66. Verhofstad schrijft: “Een democratie heeft (…) het recht en zelfs de plicht om zich te verzetten tegen krachten die diezelfde democratie willen vernietigen. Dergelijke krachten zou men dus kunnen verbieden en daardoor hun vrijheid van meningsuiting uitschakelen.” De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Verhofstadt hier salafistische organisaties op het oog heeft, maar er is geen enkele reden waarom deze stelling ook niet op andere islamitische organisaties van toepassing kan zijn. Is het voorstel van Geert Wilders om de islam te verbieden dus legitiem en is de stelling van Bot dat dit voorstel bewijst dat Wilders een “uitgesproken racist” geheel uit de lucht gegrepen? (Einde volgt) [Fokke & Sukke gebruikt op basis van FAQ 26]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten