19 februari 2018

Carel Stolker (Rector RUL): laat Cleveringa zich in zijn graf omdraaien

Onlangs mocht Carel Stolker in een bewerking van zijn diësrede zichzelf op de borst kloppen op de opiniepagina van De Volkskrant. In dat stuk beweert hij pal te staan voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting aan de RUL (hoewel hij zegt te begrijpen waarom men vraagt om in te grijpen in de uitlatingen van Leidse opiniemakers!). Twee keer noemt Stolker in zijn stuk Cleveringa. Professor Rudolf  Cleveringa (1894-1980) die in 1940 bij het begin van de Duitse bezetting hoogleraar was aan de universiteit van Leiden en protesteerde toen een Joodse collega door de Nazi’s werd ontslagen. Op 26 november 1940 hield hij een rede, waarin hij protesteerde tegen dit ontslag. Hij was dus een moedig man. Om hem te eren wordt ieder jaar op 26 november de Cleveringa-rede uitgesproken. In 2015 mocht Piet-Hein Donner van Stolker deze rede houden. Piet Hein Donner was de moralist die waarschuwde voor de uitsluiting van Nederlanders die de islam belijden, die afkerig was van islamkritiek, zoals die door Wilders werd en wordt gegeven. Wij weten dat hij ook de man was die zijn principes tijdelijk buiten werking stelde, om een van de meest prestigieuze openbare functies in Nederland in de wacht te slepen, namelijk vicevoorzitter van de Raad van State. Hij nam deel aan een kabinet dat ‘gedoogd’ werd door Wilders. Toen de oorlog voorbij was (ofte wel, toen het ‘gedoogkabinet’ was gevallen) en Donner zijn mooie baan had gekregen, kon Donner weer de oude moralist uithangen. Stolker die mooie sier met Cleveringa maakte in zijn diësrede liet de opportunist Donner op de Cleveringa-leerstoel plaats nemen. Als Cleveringa het CV van Donner onder ogen zou kunnen krijgen, zou hij zich in zijn graf van schaamte voor zijn rector omdraaien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten