25 januari 2018

Stefan Wirken (student UvA): “Weg met de buitenlandse student”

In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de studentenvakbeweging opgericht, marxistische georiënteerd. “Proletariërs aller landen, verenigt u”, was een leus die vele activistische studenten als muziek in de oren klonk. Er moest een internationale revolutie komen tegen de gevestigde kapitalistische maatschappij en studenten vormden de voorhoede van de revolutionairen. In mei 1968 leek het zo ver. Studentenprotest in Parijs veranderde in opstand, die zich na enige tijd verspreidde over grote delen van Europa. In Tilburg beten de studenten de spits voor Nederland af toen zij de toenmalige hogeschool omdoopte in Karl-Marx universiteit. Enfin, zoals zo veel revoluties liep deze ‘internationale revolutie’ op niets uit, al werd er wel meer democratie op universiteiten ingevoerd (die inmiddels ook al weer grotendeels is afgeschaft). Alles verkeert in zijn tegendeel. Dat blijkt, want Stefan Wirken, oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, kreeg deze week van mijn krant de ruimte om een bijna xenofobische boodschap over internationale studenten uit te dragen. Lees de laatste regels van zijn opiniestuk:  “Met ons belastinggeld gaan we dus internationale studenten opleiden, ten koste van Nederlandse studenten, die bovendien hebben meebetaald aan de schatkist. Om het even bot te zeggen: er zijn binnenkort Nederlandse studenten die betalen voor de opleiding van een buitenlandse student, die ze graag zelf hadden gevolgd.” Hij schrijft dus eigenlijk: eigen volk eerst, Nederland voor de Nederlanders. Dit zou ik kunnen billijken als het om de Nederlandse ‘kleine man’ gaat. De academische wereld is echter een heel andere. Dat is een wereld waar Nederlandse academici en studenten naar andere landen gaan en, omgekeerd, buitenlandse academici en studenten naar Nederland komen en andere inzichten en gebruiken meenemen waar wij van kunnen leren. Maar dat is aan Wirken niet besteed. Hij wil geen buitenlanders in onze collegebanken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten