05 januari 2018

Sharon Gesthuizen (ex-Kamerlid): dictatoriale erfopvolging in de SP

Ruim 35 jaar geleden had ik, drie jaar lang, een baas die als een dictator zijn ondergeschikten terroriseerde. Niets wat je deed, was goed en hij maakte dat bij voorkeur in het bijzijn van anderen duidelijk. Mensen die niet een werkverhouding met hem hadden, maakten hem echter heel anders mee. Die vonden hem humoristisch, aardig, galant, soms zelfs bescheiden. Dr Jekyll en Mr Hyde dus. De verhalen die je wel eens hoort van de man die de SP groot heeft gemaakt, Jan Marijnissen, zijn ook van een hoog Dr Jekyll en Mr Hyde gehalte. Ik deed zo nu en dan wat voor de SP en ontmoette daarbij Jan Marijnissen, een slimme, aardige man die op straat door de ‘gewone man’ voortdurend bewonderend wordt aangesproken. Dr Jekyll. In de partij was/is hij een dictator. Mr Hyde. Sharon Gesthuizen, voormalig SP-Kamerlid, deed daar letterlijk een boekje over open. Mijn vroegere baas heeft geen enkele invloed meer in de instelling waar hij en ik 35 jaar geleden werkten, maar Jan Marijnissen blijft na meer dan 40 jaar actief te zijn geweest en ondanks zijn formele terugtreding nog steeds invloedrijk in de SP. Wat heet. Een van de meest opvallende politieke veranderingen het afgelopen jaar was natuurlijk het aangekondigde aftreden van fractievoorzitter Emile Roemer van de SP en het naar voren schuiven van de dochter van Jan, Lilian, als zijn opvolger. Dit is door velen al dynastieke erfopvolging genoemd. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006, had ook belangstelling om voorzitter te worden, maar, zo bevestigde voormalig Kamerlid Sharon Gesthuizen in een recent interview, Karabulut werd pas één dag van tevoren ingelicht dat Roemer zou stoppen, terwijl “Lilian weken, maanden van tevoren is ingelicht.” Dictatoriale erfopvolging. Dus: niet meer stemmen op die partij. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten