18 januari 2018

Reinier van Dantzig en Klaas Verschuure (D66): hebben geen boodschap aan de boze witte man (m/v) in de grote steden

In de oude wijken van de grote steden is de samenstelling van de bevolking de afgelopen vijftig jaar drastisch veranderd. De ‘autochtone Nederlanders’ zijn er meer en meer vervangen door ‘nieuwe Nederlanders’, immigranten uit landen als Marokko en Turkije. De oorspronkelijke Nederlandse bewoners zijn weggetrokken als ze zich dat konden veroorloven. Gebleven zijn de autochtone Nederlanders die geen keuze hadden. Zij behoren tot de onderkant van alle mogelijke markten: de arbeidsmarkt, de woningmarkt, enzovoorts. Zo hebben ze geen baan, of een slechte baan en ze zijn krap behuisd. Omdat zo veel nieuwe Nederlanders in de buurt van de ‘kansloze’ autochtone Nederlanders zijn ingetrokken, zagen de laatsten zich omringd door mensen die hun eigen gewoontes en hun eigen cultuur en vaak ook nog hun moedertaal handhaafden. De kansloze Nederlanders moesten tanden knarsend toezien hoe ze bij toenemende immigratie uit Arabische en Afrikaanse landen, meer en meer vreemden werden in hun eigen oude wijken. De boze witte man (m/v) was geboren. De nieuwkomers werden inmiddels enthousiast onthaald door autochtone Nederlanders die helemaal geen last van ze hadden. Lokale D66-politici als Van Dantzig en Verschuure (VDV), bijvoorbeeld, die niet met de nieuwkomers op de arbeidsmarkt hoeven te concurreren en daarom makkelijk in een opiniestuk kunnen zeggen dat politici als Geert Wilders, die het wel opnemen voor de boze witte man, een “beroep doen op de xenofobe onderbuik”. Kennelijk vinden ze het gepast Wilders een racist (een fascist, een nazi, enz) te noemen, zoals Michiel Bot ook doet. Maar Bot is een quasi-academicus, terwijl VDV politici zijn die geacht worden zich ook de problemen van de boze witte man aan te trekken. Ze hebben echter geen boodschap aan of voor de boze witte man.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten