24 januari 2018

Michiel Bot (UvT): “Geert Wilders is een uitgesproken racist” IV

We zagen dat Bot denkt dat hij bewezen heeft dat Wilders past in het beeld van repressieve tolerantie, omdat zijn kritiek op de islam de status quo niet aantast. Wilders wil gewoon minder islam en “onze straten heroveren” die ‘we’ aan de globalisering hebben verloren. Door de toenemende islamisering herkennen ‘Nederlanders’ hun eigen identiteit niet meer, zo redeneert Wilders, aldus Bot. Wilders maakt daarbij gebruik van de aanstoot (“offense”) die mensen nemen aan het waarneembare anders zijn van moslims. En voila, zo werkte ook de Jodenhaat en het anti-semitisme van de nazi’s.
Wilders is dus inderdaad een racist (qed, nog steeds volgens Bot). De Joden zijn alleen vervangen door de moslims. Hé, dat hebben we eerder gehoord. Zoals we bij die gelegenheid zeiden was het Jodenprobleem toen heel wat anders als het moslimprobleem nu. De nazi’s gaven de Joden de schuld omdat zij (de Joden) succes hadden, terwijl de gewone ‘ariër’ gebukt ging onder de last van de recessie. Wilders zoekt echter geen zondebokken. In zijn meer serieuze momenten beschuldigt Wilders moslims ervan dat zij weigeren zich aan onze rechtsstaat aan te passen. Wilders baseert zich daarbij op het werk van de hoogleraar sociologie Ruud Koopmans, zie hier. Op basis van enquêtes concludeerde Koopmans dat een grote meerderheid van de moslims onze rechtsstaat niet willen erkennen en (kennelijk) liever willen dat in West Europa de koran bepaalt wat goed en fout is. We komen dan terecht in een maatschappij waar vrouwen als minderwaardige wezens worden gezien en homo’s de doodstraf verdienen. De afkeer van Wilders is dus niet gebaseerd op het ‘anders zijn’ van moslims, maar op de angst het Westerse publiekrecht (waar Bot in schijnt te doceren aan de Universiteit van Tilburg) in de prullenbak te zien verdwijnen. (verder lezen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten