01 januari 2018

Michiel Bot (UvT): “Geert Wilders is een uitgesproken racist” I

Collega’s van de Universiteit van Tilburg (UvT) hebben er aardigheid in om te ‘bewijzen’ dat Geert Wilders een fascist en/of een racist is. Eerst presenteerde de toen nog door de UvT gesubsidieerde Rob Riemen op Lowlands een flinterdun bewijs. Daarna kwamen Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert die het ‘perfecte’ bewijs overlieten aan een student. Paul Frissen, tenslotte, beweerde dat Wilders een fascist was omdat hij aan wij/zij denken lijdt. Wij vinden dit soort bewijzen niet erg productief. En inderdaad, Michiel Bot, ook van de UvT, vindt een bewijs onnodig. In een niet erg leesbaar stuk gaat hij er gewoon vanuit dat Wilders een uitgesproken racist is (“Wilders’ blatant racism”, blz. 15). Wat hij wil laten zien is dat kritiek op Wilders past in de kritiek van de zogenaamde Frankfurter Schule (FS) op het rationalistische denken dat stamt uit de Verlichting. Volgens de FS is dat afgegleden naar repressieve tolerantie en anti-semitisme. Volgens Bot geldt dat dus ook voor Wilders. Voor we daarop ingaan, laten we als opwarmertje de methode van Bot belichten bij zijn discussie van Wilders’ voorstel in de Tweede Kamer het dragen van hoofddoeken te belasten (de ‘kopvoddentax’, zie hier). Dat voorstel was, volgens Bot, onuitvoerbaar omdat het in strijd zou zijn met de Nederlandse grondwet. Hij licht dat niet toe, maar we moeten kennelijk begrijpen dat dit voorstel een oproep inhoudt tot discriminatie van moslims, hetgeen in strijd zou zijn met artikel 1 van de grondwet. Er is echter, voor zover ik weet (maar ik doceer, in tegenstelling tot Bot, geen publiekrecht ), geen enkel beletsel voor de overheid om belasting te heffen op welke activiteit dan ook: het berijden van auto’s (tolheffing), het roken van sigaretten (accijns), het eten van appels (btw), het dragen van hoofddoekjes (kopvoddentax).  [Verder lezen? Ga hierheen]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten