02 december 2017

Redactie Univers: buigt voor academische #metoo-terreur, I

We herinneren ons dat de hoofdredacteur van het onafhankelijke universiteitsblad Univers op zaterdag 11 november een reflectie op de column Verbon (voor mijn #metoo-column zie hier of hier) op de website had geplaatst. In die reflectie trok ze de handen van alle kanten van mijn column af. Ze had de column niet moeten plaatsen (“het filter was te zwak”), terwijl ik nota bene zelf van te voren aan de redactie om commentaar op deze column had gevraagd en ik geen enkel commentaar had gekregen. De hoofdredacteur/redactie had mijn stuk zonder enige bedenking geplaatst. Toch ging ze achteraf mee in de aantijging dat ik het aankaarten van seksuele intimidatie wilde ontmoedigen, terwijl dat nergens in mijn column stond en ik haar de avond daarvoor mijn weerwoord had gestuurd, waarin ik dat verwijt ook nog eens expliciet ontkracht. Zij had mij op vrijdagmiddag 10 november de verzekering gegeven dat mijn weerwoord geplaatst zou worden, maar had het niet gedaan. In plaats daarvan had ze in haar reflectie minstens drie messen in mijn rug gestoken. Ze vroeg mij zelfs of ik niet liever van het recht op een weerwoord af wilde zien nu “de zaak eindelijk rustig was geworden”. Me rustig houden met drie messen in mijn rug? Ik belde haar maar weer op en er volgde een zeer onplezierig gesprek. Wat was er gebeurd? De #metoo-groep van vertrouwenspersoon Kroon was blijven mekkeren over mijn column zelfs nadat hun open brief was gepubliceerd op de website. Mijn column moest weg, er mocht zeker geen weerwoord van mij komen en de redactie moest nog uitdrukkelijker afstand van mijn column nemen. Voor die laatste eis was de redactie dus al gezwicht. Ze boog voor academische terreur en liet het vrije woord vallen. (hier is het begin van deze academische #metoo discussie en hier het vervolg)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten