01 november 2017

Wopke Hoekstra (CDA): is goed in cijfers niet in percentages

Hij is de 19e Minister van Financiën (MvF) na de Tweede Wereldoorlog en de 4e pur sang jurist als MvF. Dat is niet erg, een van de belangrijkste vaardigheden van een MvF is dat hij kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Volgens VN maakte hij de afgelopen jaren in de Eerste Kamer indruk door zijn “scherpe inzicht in ingewikkelde berekeningen” en is hij “goed in cijfers”. We gaan het ervaren. Hij schijnt min of meer in zijn eentje het verkiezingsprogramma voor het CDA geschreven te hebben. De volgende citaten van de CDA-website moeten dus uit zijn koker komen: “De overheid heeft de afgelopen jaren boven haar stand geleefd. Zij heeft meer geld uitgegeven dan er binnen komt. (…) Het CDA zet in op een begrotingsevenwicht, waarbij er een goede balans is tussen investeringen en lastenverlichting. (…) Daarom vindt het CDA het belangrijk dat we jaarlijkse tekorten voorkomen of beperken omdat anders de staatsschuld toeneemt.” Deze citaten geven helaas te denken. Hoekstra (en/of het CDA) vindt kennelijk dat de overheid naar een financieringstekort van nul moet gaan, waarbij er desondanks geïnvesteerd moet worden. Investeringen verdienen zichzelf echter terug en daar mag de overheid dus voor lenen. Maar erger is dat Hoekstra denkt dat tekorten de schuld doen toenemen. In euros natuurlijk wel, maar er is niemand in Den Haag die de schuld serieus in euro’s meet. Tekorten en schulden worden gemeten als percentages van het nationaal inkomen. Economen weten dat als het financieringstekort als percentage constant is, de staatsschuld na verloop van tijd ook constant zal zijn als percentage van het nationaal inkomen. Juristen weten dat niet, kennelijk. Misschien is Hoekstra dus wel goed in cijfers, maar niet als die cijfers percentages van het nationaal inkomen voorstellen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten