06 november 2017

Sylvester Eijffinger: adviseerde over wat al was besloten?

Mijn goede vriend Sylvester Eijffinger pleit al jaren voor de vlaktaks. Naar eigen zeggen heeft hij Sybrand Buma, CDA-fractievoorzitter en als onderhandelaar betrokken bij het huidige regeerakkoord, ingefluisterd dat die vlaktaks er nu toch echt moet komen. En warempel, die vlaktaks komt er: “een mooi voorbeeld van valorisatie”, aldus Eijffinger. Valorisatie is het verzilveren van wetenschappelijke kennis door deze toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor Sybrand Buma. Buma wist nog niet dat een vlaktaks erg goed was voor de economie. Kennelijk. Is die vlaktaks dan zo goed dat er allerlei ‘inverdieneffecten’ mee behaald worden? Het lijkt me niet. De wereld gaat er niet opeens anders uitzien nu er twee (dus niet één!) belastingschijven in plaats van vier komen. Veel simpeler wordt het er ook niet op, want voor gepensioneerden komen er drie schijven in plaats van twee, met weer andere inkomensgrenzen dan voor werkenden en zelfs verschillen de inkomensgrenzen tussen verschillende gepensioneerden. Deze vlaktaks met een lager hoog tarief is vooral interessant voor rijke ouderen die de hypotheek op hun huis hebben afbetaald. Dat lagere hoger tarief was namelijk de prijs voor het terugbrengen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente onder een lager tarief. Als je je huis al hebt afbetaald, krijg je wel de belastingvermindering via het lagere hogere tarief, maar niet de hogere belasting door de lagere aftrekbaarheid. En o ja, Buma c.s. hebben hier niet over besloten, de afspraak om twee schijven af te schaffen en het hoogste tarief te verlagen was al gemaakt door de coalitiepartners van Rutte II, de VVD en de PvdA. Buma c.s. hebben dit gewoon overgenomen. Eijffinger heeft dus Buma geadviseerd over een afspraak die al vastlag. Geen punt, dat is nog altijd beter dan adviseren over iets dat niet gaat gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten