30 augustus 2017

Pieter Duisenberg (VVD): wordt, dankzij masochisme HO, baas VSNU

Pieter Duisenberg kennen we uiteraard: als iemand die plannen heeft voor het hoger onderwijs (namelijk afrekenen per cursus door studenten) die tot een nachtmerrie-achtige administratieve chaos zal kunnen leiden. Geen probleem dergelijke plannetjes, want Pieter Duisenberg is een politicus die ook eens een ballonnetje wil, of moet oplaten. Die ballonnetjes knappen vanzelf. Ook wilde hij ooit dat de minister een onderzoek zou doen naar de politieke kleur van wetenschappers. Minister Jet Bussemaker, de moeder van het rendementsdenken, zei zowaar wat verstandigs als reactie op dit idee, namelijk: “Ik ga niet van onze universiteiten en hogescholen politiek correcte organisaties maken, dan moeten we dat bij alle beroepsgroepen doen en moeten we ook een quota bij het bedrijfsleven invoeren, omdat iedereen politiek correct verdeeld moet zijn.” Juist, politieke kleur zou niet relevant moeten zijn in het wetenschappelijk onderzoek (of in welke baan dan ook), maar Duisenberg is kennelijk bang dat er te veel ‘links’ of zelfs ‘pro-IS’ onderzoek wordt gedaan. Ik zal niet ontkennen dat er in sommige hoeken ‘gekleurd’ onderzoek wordt gedaan, maar dat is dan vaak gewoon slechte wetenschap. We moeten dus niet op de (politieke) kleur van de onderzoekers letten, maar op de kwaliteit van hun werk. Dat is dan ook weer niet zo eenvoudig en verwordt heel gauw tot cijferfetisjisme met perverse prikkels, maar over kwaliteit van het onderzoek hoor ik hem niet. Hij is zo na├»ef om te denken dat als het ministerie van economische zaken beweert dat het topsectorenbeleid een succes is, het ook echt een succes is. Dit alles bewijst dat Duisenberg niet erg geschikt is om portefeuillehouder hoger onderwijs in de Tweede Kamer te zijn. Hij houdt er dan ook mee op en wordt voorzitter van de VSNU. De wetenschappelijke wereld pijnigt zich zelf graag, kennelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten