25 juli 2017

Matthijs Bouman (AOW-simplist): in de AOW-leeftijdkramp

Elk land krijgt de columnisten die het verdient, zeg ik maar even, vrij naar AOW-simplist Matthijs Bouman. Hij schrijft op 22 juli in het FD: “Verhogen van de AOW-leeftijd was een bureaucratische maatregel die niemand pijn deed, maar het mogelijk maken dat werknemers die hogere AOW-leeftijd ook werkend halen, is een heel ander proces.” De onaangekondigde leeftijdsverhoging van de AOW deed velen wel pijn, maar daar heeft Bouman kennelijk geen weet van. Het tweede deel van zijn bewering is wel een waarheid als een koe, want, inderdaad, naarmate de AOW-leeftijd hoger wordt, wordt het voor veel oudere werknemers steeds moelijker ongeschonden de AOW-leeftijd te halen. Dat moet dan maar opgelost worden, aldus Bouman, maar de AOW-leeftijd kan niet omlaag, want: “vergrijzing is een feit. Ontgroening ook.” Dat is beide ook waar, alleen bewijst dit nog niet dat de AOW-leeftijd niet omlaag kan. De afgelopen 30 jaar was er ook al vergrijzing (hoewel nog niet zo veel ontgroening) en toch zijn de AOW-uitgaven niet gestegen als percentage van het nationaal inkomen. “We worden ouder en blijven langer vitaal.” Niet helemaal waar, want sommige groepen onder ‘ons’ worden helemaal niet zo heel veel ouder als vroeger. Dat zijn de mensen met lage inkomens die weinig gespaard hebben en veel gezondheidsproblemen hebben. Zij hebben de meeste last van de extra AOW-leeftijdsverhoging: een van de meest asociale maatregelen die het kabinet Rutte (VVD/PvdA) heeft ingevoerd. Waarom krijgt Bouman, maar ook Rutte en vele andere VVD-ers kramp als het om het terugdraaien van de AOW-leeftijd gaat? Dat komt door het CPB die op basis van, nou ja, gewoon absurde veronderstellingen kon aantonen dat het verlagen van de AOW-leeftijd tot hoge extra uitgaven in 2060 (!!!) zouden leiden. Van die berekeningen kreeg ik weer kramp: zie hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten