06 juni 2017

Paul Scheffer: heeft waterige oplossing voor het multiculturele drama

Paul Scheffer zette in 2000 de discussie over de multiculturele samenleving in Nederland op scherp. Lees nogmaals hoe gelijk hij had en verbaas je erover dat in de 17 jaar die sindsdien zijn verlopen het multiculturele drama alleen maar groter lijkt te zijn geworden. Scheffer schreef dat de etnische minderheden grotendeels bestaan uit “enorme aantallen achterblijvers en kanslozen, die de Nederlandse samenleving in toenemende mate zullen belasten”. Hij onderkende toen al dat moslims in Nederland niet bereid zouden zijn de Nederlandse rechtsstaat te accepteren: “De islamitische wet verbindt aan afvalligheid rechtsgevolgen die in ons land onaanvaardbaar zijn: zoals ontbinding van huwelijk, ontzegging uit de ouderlijke macht en verval van erfrechtaanspraken”. Dit soort bevindingen is recent bevestigd door hoogleraar sociologie Ruud Koopmans (zie hier). De overgrote meerderheid van de moslims in West Europa (en dus Nederland) wenst onze liberale normen en waarden niet over te nemen. Heeft Scheffer een oplossing of is hij inmiddels de wanhoop en het cynisme nabij, nu het ‘moslimprobleem’ een steeds gewelddadiger vorm krijgt. Radicale moslims achten het gerechtvaardigd de ‘zondige’ kanten van het Westerse leven (uitgaan, zie Parijs; meisjes en muziek, zie Manchester, enz.) met geweld te bestrijden. In zijn recente boek(je) De vrijheid van de grens besteedt hij een hoofdstuk aan de radicale islam en de hunkering naar ‘het kalifaat’. Hij schrijft dat het belangrijk is dat moslims zich niet alleen uitspreken over het geweld van jihadgangers, “maar juist ook over de ideeën waarmee ze dat geweld rechtvaardigen” (blz. 75). Dat was voor mij een zonderlinge advies. De meerderheid van de moslims onderschrijft die ideeën immers. Wat lost het op als ze dat, op verzoek van Scheffer, hardop uitspreken? Op zijn best heeft Scheffer een waterige oplossing voor het moslimprobleem, op zijn slechtst is het een wanhoopskreet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten