20 juni 2017

Loek Winter (DDN BV): draait de reguliere zorginstellingen een loer

Wij zagen dat Loek Winter als mede-eigenaar van De Drie Noteboomen B.V. (DDN) in grote delen van het land is begonnen met kleinschalige woonvoorzieningen voor demente bejaarden (de Herbergiers). DDN pretendeert dat met “een mix van ondernemerschap, minimale bureaucratie en maximale keuzevrijheid voor elk[e] mens” demente bejaarden uitstekende en liefdevolle zorg kan worden geboden. Wij hebben echter uitgerekend dat als alle demente bejaarden door DDN worden opgevangen, dat 19,4 miljard euro aan belastinggeld zou kosten. Momenteel zijn de collectieve uitgaven aan verpleeg- en verzorghuizen 8,4 miljard euro en de overheid wil eigenlijk dat dit bedrag nog verder naar beneden gaat. Hoe hoger de uitgaven voor de Herbergiershuizen zijn (en die worden ieder jaar hoger), des te minder geld er overblijft voor de reguliere zorginstellingen. De bezuinigingen op die instellingen zullen dus moeten toenemen. Waarom wordt er dan niet op de Herbergiers bezuinigd? Wel, eenvoudigweg, dat kan niet! De reguliere zorginstellingen worden gefinancierd met budgetten die ze vanwege de overheid zijn toegewezen. De Herbergiers worden echter gefinancierd door de demente bejaarden zelf, die een persoonsgebonden budget (pgb) inbrengen. Die kan de overheid niet zo maar afnemen als ze op De Herbergierhuizen zou willen bezuinigen. Loek Winter heeft zijn franchise-organisatie afgeschermd voor bezuinigingen door zich te laten financieren door pgb’s. Hij kan ongehinderd het aantal Herbergiers uitbreiden, tot de laatste reguliere zorginstelling de deuren moet sluiten, omdat Loek Winter al het budget heeft opgesoupeerd met zijn pgb’s. Het is dan ook geen wonder dat hij fel reageert op voorstellen om de pgb’s terug te schroeven. Uiteraard, het pgb-stelsel is de benzine waar Loek Winter op rijdt, en volgens Winter zelf zijn de reguliere instellingen daar ‘institutioneel jaloers’ op. Ook geen wonder, Loek Winter draait ze allemaal een loer. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten