06 mei 2017

Robert Went (WRR): doenvermogen

Robert Went is waarschijnlijk de bekendste en meest geraadpleegde twitteraar van Nederland. Zo nu en dan (als ik weer even op de hoogte wil zijn) ga ik naar zijn twitter account. Zo kwam ik er via een van zijn tweets achter dat de WRR een rapport had uitgebracht over zelfredzaamheid. Dat woord is min of meer een uitvinding van het nu demissionaire kabinet Rutte II dat vond dat niet de overheid, maar de mensen in de ‘participatiesamenleving’ zelf zoveel mogelijk hun eigen problemen moeten oplossen. Het WRR-rapport zegt daar nu over dat veel mensen niet in staat zijn de juiste beslissingen te nemen: zij hebben te weinig doenvermogen. Het woord doenvermogen heeft de WRR zelf bedacht en dat is ook zo ongeveer de belangrijkste prestatie van dit rapport. Want wie zou wel verwachten dat mensen altijd de juiste beslissingen nemen? Robert Went (zelf werkzaam bij WRR) kennelijk niet, want hij postte een dag later het plaatje hiernaast op zijn twitter account als dodelijk commentaar op het rapport van zijn werkgever. Zijn baas denkt echter wel dat er vaak van uitgegaan wordt dat mensen altijd de beste besluiten nemen, want, zo zegt de WRR, dat “is het rationalistische perspectief dat aan de basis ligt van veel (…) economische benaderingen” (blz. 132 van het rapport). Juist, de WRR bedoelt dat er economen zijn die geloven in de homo economicus, de super-rationele kunstmens die in staat is van ieder probleem de optimale oplossing te vinden. Die economen bestaan wellicht, maar die zijn niet op de plekken waar de burgers met problemen zich melden met een vraag om oplossingen. Daar moeten hulpverleners op last van Rutte II proberen na te gaan hoe zelfredzaam deze burgers met problemen zijn. Wat hebben ze daarbij aan het WRR-rapport? Nul komma nul!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten