12 maart 2017

Mathijs Bouman (econoom): lijdt aan AOW-leeftijdssimplisme, II

De econoom Matthijs Bouman vindt dat de AOW-leeftijd verhoogd moet worden, omdat er dan meer werkenden per AOW-er zijn. Wij noemden dat AOW-leeftijdssimplisme. Het simplisme zat hem er in dat hij aannam dat alle mensen die pas na 65-jarige leeftijd AOW krijgen, na hun 65e zullen blijven doorwerken. Momenteel blijft ongeveer een kwart van deze mensen doorwerken. De rest krijgt misschien een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering, is door de werkgever met een bonus naar huis gestuurd, of financiert zelf maar zijn of haar eigen pensioen. Hoe dan ook, verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot nu toe nauwelijks tot een hogere arbeidsparticipatie van 65-plussers. Er is echter nog een tweede simplisme in de redenering van televisie-econoom Bouman. Hij gaat er namelijk zonder meer van uit dat AOW-ers niet werken. Staat zoiets in de wet? Nee, natuurlijk niet. Iedereen met AOW zou eigenlijk door moeten kunnen werken en er zijn ook mensen die dat doen (waaronder schrijver dezes). Het wordt alleen niet erg gestimuleerd door werkgevers. Zij reageren niet welwillend als aan oudere werknemer aangeeft na zijn/haar AOW door te willen werken. Werkgevers zijn echter blij dat ze van hun oudere werknemers af zijn. Toch zou het, zowel voor de AOW-ers als voor de werkgevers een goede deal kunnen zijn. als AOW-ers door blijven werken. Als de AOW-ers zelf hun AOW als een basisinkomen beschouwen, en werkgevers weten dat ze AOW-ers door het bestaan van de AOW als basisinkomen niet een volledig inkomen hoeven te betalen, zouden de AOW-ers voor werkgevers aantrekkelijke werknemers moeten zijn. Economen als Mathijs Bouman zijn blijkbaar niet in staat op zo’n simpel idee te komen. Politici trouwens ook niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten