09 maart 2017

Jetta Klijnsma (PvdA): met rollator en al onderuit gehaald door CBS

Jetta Klijnsma beweegt zichzelf voort met een rollator. Zoals we al eerder zeiden, is het knap dat ze zich desondanks zo lang als bewindspersoon staande houdt. Ze is, met een onderbreking van twee jaar, sinds 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar beleid vinden we niet erg sociaal. Zo is dankzij haar ruimhartige steun de AOW-leeftijd verhoogd. Die verhoging treft vooral ‘zwakkere’ ouderen: namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting en geen of een beperkt aanvullend pensioen. De mensen dus waarvoor de AOW in de jaren 50 van de vorige eeuw is ingevoerd. Behalve dat voor hen de AOW-leeftijd is verhoogd, zijn door haar ook de AOW-uitkeringen ten opzichte van de inkomens van werkenden op achterstand gezet. Zijzelf denkt van niet. In de AOW-leeftijdshype die een paar weken geleden opeens ontstond (en weer verdween), zei ze volgens het niet altijd betrouwbare Algemeen Dagblad: “Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden.” Mooi, maar kijk nu eens op het plaatje, afkomstig uit De Volkskrant, dat een bewerking geeft van CBS-gegevens. We zien in het plaatje de koopkrachtontwikkeling vanaf 2000 voor werkenden weergegeven door een rode curve en voor ouderen met alleen AOW of een laag aanvullend pensioen (tot 5.000 euro) door de bovenste gestippelde blauwe curve. Het blijkt dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen sinds 2000 is achter gebleven bij die van werkenden. Ik weet natuurlijk niet wat Klijnsma met ‘lange termijn’ bedoelt, maar ik vind 17 jaar (vanaf 2000) toch een behoorlijk lange termijn. Bovendien is sinds 2008 (het jaar van haar aantreden) de achterstand van ouderen alleen maar groter geworden. Sociale Jetta lijkt nu toch, met rollator en al, door de cijfers van het CBS onderuit gehaald te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten