26 februari 2017

Lex Oomkes (journalist Trouw): “Wil Henk Krol soms AOW-ers vermoorden?”

Vorige week zat ik een beetje ongezien in het oog van een politiek stormpje over de AOW-leeftijd. Samen met David Hollanders had ik laten zien dat het CPB stelselmatig de toekomstige AOW-uitgaven overschat. Het CPB neemt namelijk aan dat de AOW-uitkering net zo hard of zelfs harder stijgt dan de verdiende lonen. Volgens de wet hoeft dat niet. Als de AOW-uitkering wordt aangepast aan de stijging van de cao-lonen (die minder stijgen dan de verdiende lonen) is het ook goed en zelfs minder dan dat mag van de wetgever. De AOW-uitkering is de afgelopen 30 jaar met minder dan de verdiende lonen toegenomen. Wij rekenden uit wat er zou gebeuren met de AOW-uitgaven de komende 40 jaar als de AOW-uitkering niet het CPB-pad volgt, maar het pad dat de wetgever (zeg dus maar de Tweede Kamer) de afgelopen 30 jaar voor de AOW had uitgestippeld. Dat leverde veel lagere uitgaven op. Let wel, bij dit ‘meer realistische’ pad zal de AOW-uitkering in de komende 40 jaar stijgen, maar de AOW-uitgaven zullen een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen in beslag nemen. 50Plus nam onze berekeningen als ‘bewijs’ dat de AOW-leeftijd op 65 jaar zou kunnen worden gezet zonder dat dit tot een ‘onbetaalbare’’ AOW zou leiden. Slimme of op een scoop jagende journalisten maakten daarvan dat de AOW-uitkering dus niet meer de welvaart zou kunnen volgen. Lex Oomkes van dagblad Trouw maakte het wel erg bont. In de krant van 23 februari schreef hij dat 50Plus de AOW-leeftijd op 65 jaar wil financieren door een lagere uitkering. Als hij had geschreven dat Henk Krol van 50Plus een lagere AOW-leeftijd wil financieren door AOW-ers te vermoorden, was hij niet verder van de waarheid af geweest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten