26 februari 2017

Lex Oomkes (journalist Trouw): “Wil Henk Krol soms AOW-ers vermoorden?”

Vorige week zat ik een beetje ongezien in het oog van een politiek stormpje over de AOW-leeftijd. Samen met David Hollanders had ik laten zien dat het CPB stelselmatig de toekomstige AOW-uitgaven overschat. Het CPB neemt namelijk aan dat de AOW-uitkering net zo hard of zelfs harder stijgt dan de verdiende lonen. Volgens de wet hoeft dat niet. Als de AOW-uitkering wordt aangepast aan de stijging van de cao-lonen (die minder stijgen dan de verdiende lonen) is het ook goed en zelfs minder dan dat mag van de wetgever. De AOW-uitkering is de afgelopen 30 jaar met minder dan de verdiende lonen toegenomen. Wij rekenden uit wat er zou gebeuren met de AOW-uitgaven de komende 40 jaar als de AOW-uitkering niet het CPB-pad volgt, maar het pad dat de wetgever (zeg dus maar de Tweede Kamer) de afgelopen 30 jaar voor de AOW had uitgestippeld. Dat leverde veel lagere uitgaven op. Let wel, bij dit ‘meer realistische’ pad zal de AOW-uitkering in de komende 40 jaar stijgen, maar de AOW-uitgaven zullen een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen in beslag nemen. 50Plus nam onze berekeningen als ‘bewijs’ dat de AOW-leeftijd op 65 jaar zou kunnen worden gezet zonder dat dit tot een ‘onbetaalbare’’ AOW zou leiden. Slimme of op een scoop jagende journalisten maakten daarvan dat de AOW-uitkering dus niet meer de welvaart zou kunnen volgen. Lex Oomkes van dagblad Trouw maakte het wel erg bont. In de krant van 23 februari schreef hij dat 50Plus de AOW-leeftijd op 65 jaar wil financieren door een lagere uitkering. Als hij had geschreven dat Henk Krol van 50Plus een lagere AOW-leeftijd wil financieren door AOW-ers te vermoorden, was hij niet verder van de waarheid af geweest.

22 februari 2017

Deborah Jongejan (journaliste AD): Jetta Klijnsma wil de AOW welvaartsvast houden

Zo’n 10 jaar ben ik een hartstochtelijk tegenstander van verhoging van de AOW-leeftijd. Veel aandacht heeft dat nooit getrokken, maar nu ik mijn meningen daarover via een politieke partij (50Plus) heb uitgedragen, weten journalisten mij opeens te vinden. Zo sprak ik langdurig met Deborah Jongejan (Algemeen Dagblad) over de berekeningen die ik (met David Hollanders) had gemaakt. Het CPB is, m.i., de kwade genius in de hele discussie omdat het bureau steeds weer kwam met berekeningen over de onbetaalbaarheid van de AOW, er van uitgaande dat de AOW de verdiende lonen volgde. Dat is in de afgelopen 40 jaar (gemiddeld) niet het geval geweest. Daardoor zijn de AOW-uitgaven als percentage van het nationale inkomen zelfs gedaald. De journaliste van het AD schreef er na ons gesprek een stuk over in haar krant en suggereerde dat ik de niet-welvaartsvastheid zelf verzonnen had: “Je kunt dat principe (van welvaartsvastheid, HV) dus ook loslaten, zegt hoogleraar Verbon.” Maar, zo vervolgde Deborah Jongejan, “het loslaten van de welvaartsvastheid is een politieke keuze, waar in Den Haag geen enkele andere partij voor te porren is”. Als dat zo is, dan zijn die partijen hypocriet, want menig ‘andere partij’ heeft de afgelopen 30 jaar er mee ingestemd dat de AOW niet welvaartvast was. De journaliste geeft hier een tamelijk valse voorstelling van zaken, maar toen kwam er een passage waar ik van achterover viel: Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden’’, reageert PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken." Jetta Klijnsma, die anders graag ouderen kort, laat nu weten dat de AOW al meer dan 15 jaar welvaartsvast is, en blijft. Met een leugen werpt ze zich op als de grote beschermvrouwe van de oudere (wordt natuurlijk vervolgd).

Arnon Grunberg (voetnoot): rancuneleer onder intellectuelen

Arnon Grunberg staat bij mij niet in de boekenkast. Zo nu en dan las ik wel zijn ‘voetnoten’ in De Volkskrant, maar ik vond de inhoud meestal zo stuitend (zie hier en hier) dat ik ze nu oversla tenzij toevallig mijn oog erop valt. Zoals op dinsdag 21 februari. De krant had eerder interviews met hoogopgeleide PVV-stemmers afgedrukt. Die interviews gingen eigenlijk nauwelijks over de opvattingen van de geïnterviewde personen, maar meer over de problemen die ze ondervinden omdat het bekend was dat ze PVV-stemmers waren. De reden om PVV te stemmen waren de gebruikelijke: overlast van Marokkaanse jongeren, de radicale islam, terroristische aanslagen. Het is inmiddels een cliché aan het worden dat veel moslims een fundamentalistische opvatting hebben van hun geloof. Zij willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de vrijheid en de tolerantie, die tot die welvaart hebben geleid. Zij vinden de Koran belangrijker dan de rechtsstaat en het lijdt geen twijfel dat ze, mochten ze ooit hier de meerderheid vormen, de democratische rechtsorde direct afschaffen. Dit is wat fundamentalistische moslims overal doen zodra ze in de meerderheid zijn (omdat Allah dat wil). Wat schrijft Grunberg over de angst van deze PVV-ers? Dit: “Het onvermogen om de eigen frustraties te accepteren komt ook onder hoogopgeleide burgers voor. Precies dit onvermogen maakt de rancuneleer aantrekkelijk (…)” 'Rancuneleer' is een term van Menno ter Braak die de populariteit van het fascisme verklaarde uit een soort jaloezie op mensen die het beter hebben dan jij. Zou Arnon Grunberg echt denken dat die hoogopgeleide PVV-stemmers jaloers zijn op overlast gevende Marokkanen, moslims die hun eigen maar Koptische arts vermoorden, zelfmoordterroristen, enz.? Inderdaad, ik hoop dat voorlopig mijn oog niet meer op een ‘voetnoot’ valt.

21 februari 2017

Donald Trump (president VS): Hoe hij een goed idee verkwanselde

Het enige goede idee dat president Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne naar voren bracht, heeft hij op een primitieve en onwettige manier proberen in te voeren. Het gaat natuurlijk om de ideologische test voor potentiële immigranten die hij in een toespraak had voorgesteld. Trump stelde voor geen moslims meer toe te laten in de VS die de cultuur van tolerantie en pluralisme van het Westen niet willen accepteren. Prima idee, dit is een voorstel voor selectieve immigratie en dat is uiteraard niets nieuws. De VS (maar ook Canada, helaas niet of nauwelijks de EU) had altijd al voorwaarden waaronder je het land mocht binnen komen. Je moest een baan hebben, een goede opleiding, of voldoende vermogen. Ras, geloof of geaardheid hoorden niet bij die selectiecriteria. Je kunt dus niet alle moslims weigeren en zeker niet alle moslims uit sommige landen (Irak, Syrië, enz) wel de toegang weigeren, maar alle moslims uit sommige andere landen (Saoedi-Arabië, Pakistan, bijv) zonder meer toelaten. Het gaat om sommige moslims uit alle moslimlanden. Het gaat om fundamentalisten en terroristen die we geen vrijkaart voor misdaad en/of onderdrukking in het Westen willen geven. Dat kunnen er even goed wel heel veel zijn, maar je zult ze er uit moeten zeven. Zo’n ideologische zeeftest moet te bedenken zijn, dachten wij zo, maar helaas wilde Trump daar kennelijk geen moeite voor doen. Hij gebruikte liever een botte bijl die op willekeurige wijze, in plaats van op een selectieve wijze, mensen de toegang tot de VS verbood. Voer voor juristen, zeker in de VS, waar de juristendichtheid waarschijnlijk het hoogste van de wereld is. Rechters staken een stokje voor deze ‘executive order’ van de president. Helaas, zo werd een goed idee verkwanseld. Politiek correct Europa was zeer in haar/zijn nopjes.

13 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat II?

Wij vinden het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, failliet, maar Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, meent toch dat Trump met zijn inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië “overduidelijk” internationale-rechtsregels overtreedt. Zijn inreisverbod “gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag.” Dat verdrag is het verdrag van Geneve uit 1954 dat handelt over vluchtelingen. Vluchtelingen zijn volgens dit verdrag mensen die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” hun land zijn ontvlucht. De Syrische vluchtelingen zijn hun land ontvlucht omdat ze gevaar lopen door oorlog, niet door vervolging. Mensen die vervolgd werden in hun eigen land konden vrij vaak een goed heenkomen vinden in Nederland. Portugese Joden of Engelse Pilgrims zijn daar voorbeelden van. In de huidige tijd denken we aan iemand als Afshin Ellian die door zijn overtuiging zijn leven niet zeker was en in Nederland politiek asiel kreeg. Dit is de categorie mensen waar het verdrag van Geneve op doelt. Oorlogsvluchtelingen is een hele andere categorie. Op heel veel plaatsen in de wereld is er oorlog. Als wij alle mensen die er door getroffen worden, in de EU op zouden moeten nemen, gaan we dat niet schaffen, ondanks Frau Merkel’s bewering van het tegendeel. Bovendien, omdat deze oorlogsvluchtelingen vaak komen uit gebieden waar het moslimfundamentalisme hoogtij viert, gaan wij dan mensen toelaten die juist niet iedereen van willekeurig welk “ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging” wensen te accepteren. Door iedereen uit oorlogsgebieden in de EU toe te laten, wordt de tolerantie voor mensen met een andere geaardheid, ras, etc. allengs minder. Wij schieten dan in onze eigen voeten.

04 februari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): “Veel moslims functioneren goed”

Jan Jaap de Ruiter was aanwezig bij het veel besproken debat in Amsterdam over moslims en de islam. Hier, vanaf ongeveer 1:30 in dat debat haalt een mevrouw het bekende onderzoek van Ruud Koopmans aan. Dat onderzoek laat zien dat de meeste moslims in West Europa de Koran belangrijker vinden dan de rechtsstaat. Even later krijgt Jan Jaap de Ruiter het woord en hij zegt, alsof hij de mevrouw niet gehoord heeft, zoiets als dat er “20 miljoen moslims in West Europa wonen, waarvan er “heel veel uitstekend functioneren in een democratie.” Wat bedoelde hij daarmee? Bedoelde hij daarmee dat ondanks het fundamentalisme onder een meerderheid van de moslims wij daar helemaal geen last van hebben? Dat is misschien voor velen onder ‘ons’ waar, maar de moslims zelf (althans de gematigden onder hen) hebben er wel last van. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ervaringen van Deeyah Khan, in 1977 in Oslo geboren uit Pakistaanse ouders. Zij werd vanaf jonge leeftijd door haar vader gestimuleerd aan muziek te doen en werd daar succesvol in. Het kwam haar op doodsbedreigingen van haar geloofsgenoten uit Noorwegen te staan, want een vrouw met islamitische achtergrond mag dan in Noorwegen geboren zijn, dat wil niet zeggen dat de fundamentalistische moslims in Noorwegen haar zullen toestaan van de rechten gebruik te maken die iedere Noorse vrouw zou moeten hebben. Die bedreigingen werden zo erg dat ze besloot te emigreren naar het VK, waar, zoals bekend, ook een groot contingent aan fundamentalistische moslims aanwezig is, die met een vrijgevochten moslima wel raad weten. Uiteindelijk emigreerde ze naar de VS. Zou ze het erg vinden dat Donald Trump een immigratiestop vanuit een aantal moslimlanden heeft ingesteld? Jan Jaap vast wel, maar hij heeft dan ook helemaal geen last van fundamentalisitische moslims.

03 februari 2017

Nico Schrijver (hoogleraar): waarom leest hij in het verdrag van Geneve iets dat er niet staat?

Je moet wel heel naïef zijn om nog enig vertrouwen in het internationale recht te hebben. Neem de voortwoekerende burgeroorlog in Syrië, waar de VN niet kon ingrijpen door een veto van Rusland en China. Toen de VS onder Obama overwoog op eigen gelegenheid in te grijpen, verwees Poetin cynisch naar het internationaal recht dat immers het monopolie van geweld in internationale conflictsituatie aan de VN heeft toegewezen. Dat weerhield Rusland er uiteraard niet van om later alsnog zelf wel in te grijpen in het Syrische conflict. De ridderlijke verdedigers van het internationale recht bleven muisstil. Wereldleiders misbruiken al decennia het internationale recht via hun opportunistische machtspolitiek in de VN. Het internationale recht, zoals dat via de VN wordt beoefend, is failliet. Maar kijk, The Donald vaardigt een decreet uit met een inreisverbod voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië en opeens worden de beoefenaren van het internationale recht in Nederland wakker. Zo schreef mijn krant (alleen voor abonnees): “Nico Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht, kent 'geen vergelijkbare, recente precedenten' en vindt de strijdigheid met het internationaal recht overduidelijk: 'Het gaat geheel in tegen de geest van het vluchtelingenverdrag'.” Ik ben natuurlijk maar een amateur in het internationaal recht en beroep me op geschriften voor dummies om iets te weten te komen over het verdrag van Geneve dat handelt over vluchtelingen. Hier staat bijvoorbeeld dat artikel 1 van dat verdrag een vluchteling definieert als een persoon die “op grond van gefundeerde angst voor vervolging wegens ras, geloof, nationaliteit, lid van een bepaalde groep of overtuiging buiten zijn natiestaat verblijft.” Dit lijkt mij een treffende definitie, maar oorlogsvluchtelingen uit Syrië, zoals die de afgelopen jaren met miljoenen hun land zijn ontvlucht, voldoen niet aan die definitie (wordt misschien wel vervolgd).