30 januari 2017

Jan Jaap de Ruiter (arabist ter stede): volksheld voorkomt deportatie moslims?

Als de meerderheid van de moslims in West Europa denkt dat er slechts één mogelijke interpretatie is van de Koran en dat de wetten die door de Koran worden opgelegd belangrijker zijn dan de seculiere wetten, wat betekent dat dan voor de democratie in West Europa? Voorlopig niets, want zij vormen de minderheid. Maar mochten deze moslims ooit de meerderheid krijgen dan is het gedaan met het democratische systeem van checks and balances dat we in de Westerse wereld kennen. In een democratie organiseer je tegenspraak tussen instituties (wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht) om iedereen scherp te houden en, vooral, om er voor te zorgen dat er niet één groep is die alles voor het zeggen heeft. Als je denkt dat je de waarheid in pacht hebt, zoals de fundamentalistische moslims, is tegenspraak juist zondig. Er is immers maar één waarheid en daar heeft iedereen zich naar te voegen. Het is dan ook geen wonder dat als bij democratische verkiezingen een fundamentalistische moslimpartij de absolute meerderheid krijgt, de eerste daad van die partij is de democratie af te schaffen (zie Egypte, Algerije, en andere landen; Iran is een interessante uitzondering). Over dit soort zaken ging de veel besproken discussie in Amsterdam, waar Bernadette de Wit voorstelde beroepsmoslims te deporteren. Bij die discussie was ook aanwezig Jan Jaap de Ruijter, arabist hier ter stede. Hij werd door zijn aanwezigheid zelfs even een dappere nationale volksheld omdat hij, volgens de kranten, de enige was die zich verbijsterd toonde over het voorstel tot uitzetting. Mijn felicitaties, uiteraard, hoewel, wat is precies de prestatie als je je druk maakt om een voorstel dat totaal geen kans maakt? Wij gaan heus geen moslims uitzetten, zolang wij moslims als asielzoekers toelaten die atheïsten, christenen en homoseksuelen bedreigen (zie hier en hier). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten