15 oktober 2016

Martin van Rijn (staatssecretaris VWS): een beetje dom

Ja, laten we het dan maar weer eens hebben over Martin van Rijn, de staatssecretaris van volksgezondheid. Hij is per slot van rekening verantwoordelijk voor de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Mijn trouwe lezers (ergens tussen de 50 en 100) weten dat ik het volgende had geschreven: “De invloed van het ministerie van VWS op de gedecentraliseerde zorg kan op een ramp voor gemeenten uitdraaien.” Dat was op 11 oktober en, inderdaad, een dag later meldde mijn krant dat de gemeenten de jeugdzorg niet meer kunnen financieren. De journaliste van dienst meldde: “Zo wordt nu langzaam zichtbaar dat de zogenoemde decentralisatie in 2015 nog niet tot de gehoopte 'lichtere zorg' heeft geleid. De bedoeling was dat door de gemeente de jeugdzorg te laten organiseren, kinderen met gedragsproblemen of psychische aandoeningen niet zo snel zouden worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een dure psychiater.” Er werd ook nog vermeld dat onze staatssecretaris ‘ontstemd’ was over de problemen. Wat nou? Hij heeft ze zelf veroorzaakt. Dit zei hij eerder: “Het is straks niet de gemeente die bepaalt welke zorg en medicijnen een kind krijgt, maar de professional. We moeten ervan uitgaan dat artsen behandelbeslissingen nemen op basis van hun professionele inzichten.” Er is helemaal geen sprake van decentralisatie, want door de bemoeizucht van Martin van Rijn krijgen de gemeenten de ‘ontzorging’ van de hulp voor kinderen niet voor elkaar. Ik kon het niet nalaten een brief naar de krant te sturen met de (impliciete) mededeling dat Martin van Rijn oliedom is. De krant maakte daar ‘een beetje dom’ van. Ook goed. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten