03 oktober 2016

Gerjanne te Winkel (topadvocaat): “Ik ga u stalken, of u maar even wilt overleggen.” III

Laten we nog even het voorgaande herhalen. Gerjanne te Winkel (GtW) behartigt de belangen van Woonfoyers B.V., althans van de arme heren Bleichroth en Postma (B&P), die wel/niet/wel/niet bij Woonfoyers betrokken zijn (doorhalen hetgeen juridisch niet verlangd wordt). GtW is topadvocaat bij advocatenkantoor Jones Day, maar ze had het onderzoekrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over het zorgbedrijf Woonfoyers niet zo goed gelezen. Dat rapport is helaas mislukt, zoals nu zelfs de verantwoordelijke staatssecretaris toegeeft: de IGZ moet zijn huiswerk overdoen. GtW verweet mij te weinig kennis van het strafrecht zodat ik niet als ‘expert’ bij het RTL-nieuws had behoren te zeggen dat ik de frauduleuze praktijken van Woonfoyers B.V. frauduleus vond. Bovendien had ik de feiten moeten verifiëren. Ze zou me blijven stalken, tenzij ik alsnog met haar wilde overleggen. Dat wilde ik niet. En wat die feiten betreft, ik heb mij inderdaad gebaseerd op de van RTL ter inzage gekregen brieven en e-mails van (ex-)medewerkers, waarin de gesignaleerde praktijken aan de orde worden gesteld. Ik ben er van uit gegaan dat RTL die brieven en mails niet uit de eigen duim heeft gezogen. Waar GtW zich op baseert om overtuigd te zijn van de onschuld van Woonfoyers/B&P/Woonfoyers/B&P (doorhalen, etc), is mij overigens een raadsel. Uit de jaarrekening van 2014 van Woonfoyers zal ze het niet gehaald hebben. Die heb ik namelijk ook bekeken en, zoals wel vaker bij dit soort ‘duistere’ zorgbedrijven, ontbrak daarin vrijwel alle informatie die van belang is om de activiteiten van Woonfoyers te kunnen beoordelen. Zouden B&P hun financiële boeken voor GtW geopend hebben? Het zou kunnen, maar dan heeft ze die misschien net zo goed bestudeerd als het rapport van de IGZ. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten