11 oktober 2016

Edith Schippers (minister VWS): Haar rampzalige zorg is een gifbeker

Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft het plan van de SP voor een nationaal zorgfonds een gifpil genoemd, terwijl minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid het plan een ramp voor het land noemde. Bedoelde ze daarmee ook te zeggen dat de ongebreidelde marktwerking in de zorg, zoals die momenteel geldt, een zegen voor het land is? Het is nauwelijks voorstelbaar. In sommige sectoren van de zorg, zoals bijvoorbeeld bij de zorg voor mensen met licht verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen, is marktwerking ondoordacht ingevoerd. In die sectoren maken commerciële zorgondernemers, onder het mom van efficiëntie, woekerwinsten ten koste van de belastingbetaler, en waarschijnlijk ook ten koste van hun cliënten. Dezelfde belastingbetaler die volgens Schippers zo slecht af zou zijn met het SP-plan. De controle en het toezicht op die zorgondernemers is een onoverzichtelijke lappendeken, waar geen enkele instantie zich geroepen voelt de belangen van de belastingbetaler te behartigen. Daardoor dreigde ‘marktwerking’ in deze sector voor het Rijk een gifbeker te worden. Dus werd het tijd om die beker door te schuiven naar de gemeenten. Het officiële argument daarvoor was dat gemeenten beter dan het Rijk er voor kunnen zorgen dat mensen zelf hun problemen oplossen. Helaas heeft het Rijk zijn handen toch niet van de decentralisatie af kunnen houden. Bij de jeugdzorg, bijvoorbeeld, die ook grotendeels naar de gemeenten is gedecentraliseerd, heeft het Rijk bepaald dat ook huisartsen mogen doorverwijzen. Uiteraard gebeurt dat op kosten van de gemeenten, en dus stromen de declaraties voor te leveren zorg bij gemeenten binnen zonder dat gemeenten zelf hebben kunnen vaststellen of de zorg terecht is geleverd. De invloed van het ministerie van VWS op de gedecentraliseerde zorg kan op een ramp voor gemeenten uitdraaien, maar de gifbeker moet tot de bodem worden leeg gedronken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten