27 augustus 2016

Mokhtar A.(uit A’foort): wil harem beginnen met de zegen van Marokkaanse rechter

Wat zijn de gevolgen van polygamie of veelwijverij zoals dat in de islamitische wereld (nog steeds) vaak voorkomt? Ten eerste, omdat er gemiddeld evenveel mannen als vrouwen zijn, betekent het dat als sommige mannen meerdere vrouwen erop na houden, andere mannen zonder vrouw door het leven zullen moeten. Er ontstaat een tweedeling: mannen (veelal rijk en machtig) die een harem in hun huis hebben en mannen (arm en zonder macht) die noodgedwongen als vrijgezel door het leven moeten. Een ander gevolg van veelwijverij is dat de positie van de vrouw per definitie een onderdanige wordt. Een man kan alleen met meerdere vrouwen samenleven als die vrouwen gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan die man. De positie van de vrouw in de islamitische wereld is, zoals bekend, niet erg sterk. In de ontwikkelde Westerse wereld is veelwijverij niet toegestaan en wij begrijpen nu waarom. Onze wereld wil gelijkwaardigheid voor iedereen: man tegen man en man tegen vrouw. Daarom is poly-, en zelfs ook bigamie in Nederland verboden. Mokhtar A., een Marokkaanse Nederlander uit Amersfoort, wilde echter, volgens de krant, gewoon een tweede vrouw trouwen zonder dat hij van zijn eerste vrouw gescheiden was. In Nederland zou dat dus strafbaar zijn, maar in Marokko (kennelijk) niet, want Hollandse Mokhtar toog naar Marokko, vroeg aan de rechter aldaar toestemming met een tweede vrouw te trouwen, kreeg die toestemming, trouwde en kwam weer gewoon in Nederland wonen. Dit is een slinkse manier om islamitische gewoontes van ongelijkheid (zie boven) in onze op gelijkheid gestoelde maatschappij in te voeren. Schokkend is wel dat blijkens het krantenbericht het openbaar ministerie er pas een zaak van wilde maken na herhaald juridisch aandringen van de eerste vrouw van Mokhtar. Wordt het niet tijd dat Mokhtar zijn Marokkaanse paspoort inlevert?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten