14 augustus 2016

Hans Wansink (journalist): “De standaardeconoom denkt als Donald Trump”

Mijn vak gaat voor een belangrijk deel over de vraag wanneer en waarom de markt niet goed functioneert. Adam Smith kwam 240 jaar geleden met het idee dat de markt er voor kon zorgen dat de welvaart van een land zo hoog mogelijk wordt. Vraag en aanbod op een markt worden bij elkaar gebracht omdat prijsveranderingen eventuele overschotten (te veel aanbod) of tekorten (te veel vraag) vanzelf weg werken. Beter dan de markt, dat kan niet. Dat was 240 jaar geleden. Daarna zijn er karrevrachten aan artikelen en boeken geschreven om te laten zien dat de markt niet altijd (goed) werkt. De markt werkt bijvoorbeeld niet goed wanneer vragers en aanbieders verschillende informatie hebben over de kwaliteit van een goed. Er zijn meningsverschillen tussen economen wanneer die zogenaamde marktimperfecties relevant zijn. Milton Friedman (1912-2006), bijvoorbeeld, was een typisch voorbeeld van een econoom die heilig in de markt geloofde. Maar Joseph Stiglitz is een tegenvoorbeeld. Zie hier wat hij in 2010 over het marktmechanisme zei. Stiglitz zelf heeft in zijn academische werk fundamentele artikelen geschreven die laten zien wat er gebeurt als de ‘simplistische aannames’ van de vrije-markteconomen niet opgaan. Hij schreef sommige van die artikelen in de jaren 70, ver voor de kredietcrisis. Hans Wansink (journalist bij De Volkskrant) zegt in dit programma dat tot de kredietcrisis alle economen hetzelfde dachten als Donald Trump, namelijk dat de markt alles perfect regelt en voor optimale welvaart zorgt. Hij maakt het nog erger door erbij te zeggen dat dit op de economische faculteiten ook zo onderwezen wordt. Misschien moet Wansink eerst maar eens een goed college in de openbare financiën volgen voor hij hier boeken over schrijft. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten