02 juni 2016

Sylvana Simons (DENK): Alle Nederlanders één? (II)

Sylvana Simons is nu dus vooraanstaand lid van de nieuwe politieke partij DENK en op de verrekijk mocht ze uitgebreid uitleggen waarom (kijk en luister zelf maar). Kijk ook hier wat DENK wil. Veel polderpraat, maar dat doen politieke partijen als PvdA, SP en CDA ook. Waarom is DENK dan nodig? Wel, omdat DENK vindt dat integratie van de ‘allochtone’ Nederlanders klaar is (en anderen dat inzicht nog niet hebben). Daarover hoeven we het dus niet meer te hebben. Net zo min als over ‘allochtonen’, want dat zijn gewoon Nederlanders. Als er groepen mensen zijn (Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, etc. Nederlanders) die niet mee lijken te tellen, ligt dat niet aan een gebrek aan integratie, want die is dus klaar. Aldus DENK. Wat zijn dan wel de oorzaken van de (overduidelijke) achterstanden van deze groepen? Hoe komt het bijvoorbeeld dat er zoveel misdaad is onder jonge Marokkaanse Nederlanders? Uiteraard, aldus DENK, komt dat door het racisme en de discriminatie waar de ‘witte’ Nederlanders zich aan schuldig maken. Het ligt niet aan een gebrek aan opvoeding. Het ligt ook zeker niet aan het islamitisch onderwijs dat kinderen opvoedt tot extremisten, zoals de regering in sommige gevallen vermoedt. Dat de regering dan subsidie aan dergelijke islamitische onderwijsinstellingen dreigt in te trekken, wordt door DENK in hun politieke pamflet ‘treiteren’ genoemd. Religieus fundamentalisme is kennelijk, volgens DENK geen beletsel voor het “volop meedraaien in de samenleving”. Wij weten natuurlijk beter. Behalve dan kennelijk Sylvana Simons, die wij toch een van ‘de onzen’ zouden willen noemen. Maar ja, als ze dan een politieke partij kiest die toch vooral voor een gesegregeerd Nederland lijkt te kiezen, maakt ze het ons wel heel moeilijk haar (figuurlijk) te omhelzen. [Zie hier voor een uitgebreidere opinie over DENK]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten