01 juni 2016

Nico Tromp (Tuitjenhorn): postuum eerherstel!

We hebben het hier al vaak over de ‘zaak’ van huisarts Nico Tromp gehad, laatst nog hier, en zie ook hier. Hij pleegde zelfmoord nadat hij was geschorst wegens het toedienen van een overdosis morfine aan een terminale patiënt. Deze zaak zorgde voor veel onrust. Uit het rapport van de commissie Bleichrodt bleek dat de inspectie van de gezondheidszorg, IGZ, Tromp had geschorst zonder enig onderzoek bij de huisartsenpraktijk van Tromp gedaan te hebben. Bleichrodt vond dat echter geen probleem, want er was volgens hem wel degelijk sprake van een ‘zorgvuldige afweging van belangen’, maar ik en vele anderen vonden het optreden van de IGZ in deze zaak minstens onzorgvuldig en waarschijnlijk onrechtmatig. Het leek er op dat Bleichrodt vooral de betrokken ministers (Justitie en Volksgezondheid) wilde sparen voor de fouten van hun diensten (OM en IGZ). In ieder geval was het Bleichrodt-rapport aanleiding genoeg voor deze ministers over de onzorgvuldigheden van hun diensten te zwijgen. Minister Edith Schippers deed daar nog een schepje bovenop door van grensoverschrijdend gedrag door Nico Tromp te spreken tijdens de openbaarmaking van het rapport. Anneke Tromp, de weduwe van huisarts Tromp, deed inmiddels pogingen de rechtmatigheid van het optreden van de IGZ in deze zaak aan te vechten. Zij is tot een hoger beroep bij de Raad van State gekomen. Hoewel de IGZ als een kille en slecht geïnformeerde bureaucratie is opgetreden in deze zaak, vreesden wij dat de Raad van State dit toch niet onrechtmatig zou vinden, maar zie daar, de Raad van State vindt dat de schorsing van Nico Tromp door de IGZ wel degelijk onrechtmatig was. Het is een genoegdoening voor ons rechtsgevoel, maar het is een schrale troost voor Anneke Tromp, want Nico Tromp zal er niet door tot leven gewekt worden. (Naschrift: de troost is alweer veel schraler, want van de minister krijgt Nico Tromp geen eerherstel)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten