08 juni 2016

Edith Schippers (zorgminister): Tromp was gevaar voor patiënten

We weten nog dat in oktober 2013 huisarts Nico Tromp zelfmoord pleegde nadat hij was geschorst door de inspectie van de gezondheidszorg (IGZ) wegens het toedienen van morfine aan een terminale patiënt. De IGZ vermoedde dat Tromp zich te buiten ging aan structureel medische wanpraktijken. Dit vermoeden was niet gebaseerd op onderzoek door de IGZ bij de huisartsenpraktijk van Tromp. Anneke Tromp, de weduwe van huisarts Tromp, heeft de rechtmatigheid van de schorsing tot bij de Raad van State (RvS) aangevochten. Vorige week oordeelde de RvS dat de schorsing van Nico Tromp door de IGZ onrechtmatig was. De uitspraak was gebaseerd op de overdracht van de huisartsenpraktijk door Tromp, niet op de vraag of als Tromp wel weer aan de slag was gegaan zijn patiënten gevaar zouden lopen. De RvS hoefde daar niet over te oordelen omdat de kans dat Tromp weer zijn praktijk zou opvatten nul was, zodat de schorsing hoe dan ook overbodig was. Op verzoek van de Kamer heeft de minister een reactie op de uitspraak van de RvS gegeven. Schippers schrijft: “De Raad van State heeft zich niet uitgesproken of aan de eerste voorwaarde voor het geven van een bevel is voldaan, namelijk of de huisarts aan zijn patiënt verantwoorde zorg heeft onthouden.Hoe vilein kan een bewindspersoon zijn? Zij suggereert daarmee immers dat Nico Tromp toch een huisarts was die zich te buiten ging aan grensoverschrijdend medisch wangedrag, zoals ze eerder uitsprak. Deze uitspraak neemt ze niet terug. Volgens de brief van de minister mag de IGZ in de toekomst gewoon zonder gedegen onderzoek artsen blijven schorsen. Alleen mag dat niet meer zo snel gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten