18 mei 2016

Derk Jan Eppink (v/h EP): “Er is geen crisis”

Hij was lid van het Europees Parlement (EP) van 2009 tot 2014 en eerder had hij functies bij de Europese Commissie. Hij moet dus op een of andere manier vernomen hebben dat er een Financiële Crisis was die heeft geleid tot een Grote Recessie (dit alles met hoofdletters) die in Europa nog lang niet voorbij is. We zagen dat Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), daar wat aan probeert te doen. Hij is al maanden bezig de rente (extreem) laag te houden door overheidsobligaties van particulieren en vooral banken op te kopen. Banken krijgen daardoor veel geld in kas en omdat de rente bijna nul is, moet het aantrekkelijk zijn voor gezinnen en bedrijven om geld te lenen voor het doen van uitgaven. Dat moet de economie aanzwengelen waardoor de crisisatmosfeer in de eurozone eindelijk kan verdwijnen. Maar het werkt niet. Banken gebruiken het geld dat ze van de ECB krijgen om hun reserves aan te vullen. Een alternatief is dan om het niet aan banken te geven, maar om het rechtstreeks aan gezinnen uit te keren. Dit idee om ‘gratis’ geld (ook wel helikoptergeld genoemd) over burgers uit te strooien heeft de toorn van Derk Jan Eppink gewekt. Volgens hem is helikoptergeld ‘sluipend gif’, omdat landen daardoor zelf geen welvaart meer hoeven te maken. Welvaartscreatie ontstaat niet door geld te drukken, maar door goederen te produceren, aldus Eppink. Hij denkt dus dat er geen onderbesteding is in de EU, ofte wel, er is geen crisis. Er is dus ook geen enkele reden voor de ECB om een niet bestaande onderbesteding uit de wereld te ruimen. Leuk om te lezen dat er nog mensen zien die denken als de meeste economen ten tijde van de Grote Depressie (1929-1941).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten