02 april 2016

Arnon Grunberg: tolerantie voor de intoleranten

Volgens Arnon Grunberg moeten we het accepteren dat er geweld wordt gebruikt door moslimterroristen. In een open en vrije samenleving moet je het risico op terrorisme nu eenmaal voor lief nemen. Die open en vrije samenleving, waar Grunberg zo veel waarde aan hecht, is een samenleving waar men open staat voor kritisch onderzoek. Door niet alles voor waar aan te nemen wat ons werd verteld, bijvoorbeeld door de kerk, maar door onderzoek van de wereld om ons heen leerden we wat er aan de hand was in het universum. Voor mensen die denken de waarheid in pacht te hebben is kritisch onderzoek niet nodig. De ‘oude’ marxisten behoorden tot zulke fundamentalisten. Zij wisten precies hoe het in de wereld verder zou gaan. Na de Verelendung van het proletariaat kwam de arbeidersrevolutie en daarna het arbeidersparadijs. Er konden alleen maar dingen gebeuren die de marxistische theorie had voorgeschreven. Al het andere moest worden bestreden. In Europa behoorden mensen die zo dachten tot een klein en uitstervend (maar fanatiek) clubje. Veel moslims behoren ook tot fundamentalisten die maar één enkele waarheid kennen en die andere zienswijzen niet wensen te accepteren. Eens heerste er in het Midden-Oosten een kritische geest, waarbij de Koran niet werd beschouwd als een onweerlegbare uiting van God, maar als een geschrift dat geschreven was door mensen en daarom interpretatie behoefde. Deze rationalistische visie op de werkelijkheid, en twijfelende houding tegenover de religie, is echter vrijwel volledig verdwenen uit de islamitische wereld. Er wonen een kleine 40 miljoen moslims in Europa waarvan een groot deel met het anti-rationalistische virus dat in de moslimwereld heerst, is besmet. Hoe moeten we voorkomen dat zij de open en vrije samenleving ondermijnen? Door ze niet te stigmatiseren, aldus Grunberg. Tolerantie voor de intoleranten. We wachten tot Grunberg’s boeken worden verboden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten