14 maart 2016

Cees Fasseur (historicus): 1938-2016

Vandaag een necrologie in De Volkskrant van de bekende historicus Cees Fasseur. Hij bleek humoristisch te zijn geweest, scherp, maar te veel dienstbaar tegenover hogere machten. Hij was een maatje van Dries van Agt. Dat wist ik niet. Toen ik Van Agt er publiekelijk van beschuldigde geweldplegers met twee maten te meten (Molukkers die aanslagen pleegden waren terroristen, maar Palestijnen uit de Gazastrook die Israël continu met raketten bestookten, waren vrijheidsstrijders), kwam Fasseur met een reactie. Nu was hij helaas even niet scherp. Ik had vastgesteld dat er een verdrag was tussen Nederland en de naar onafhankelijkheid strevende Indonesiërs over het zelfbeschikkingsrecht van minderheden in Indonesië. Na de onafhankelijkheid hebben de machthebbers van Indonesië zich niet aan dat verdrag gehouden. Fassseur geeft dat in feite toe, maar vergoelijkt dat (“dat verdrag was een koloniale erfenis”) en zegt verder niets over Van Agt. Uit zijn reactie bleek dat hij een nogal onwetenschappelijke houding over het verloop van de geschiedenis innam. Het invoeren van een eenheidsstaat en oprollen van een federatief verband door Indonesië was onvermijdelijk, suggereert Fasseur. Alsof er ook niet iets anders had kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als Nederland wat harder geprotesteerd had bij de VN over de schending van het verdrag door de Indonesische machthebbers. Dat Fassseur verder dienstbaar was tegenover hogere machten, was ons ook al opgevallen. Hij mocht als enige in de koninklijke archieven grasduinen en het had er alle schijn van dat hij vooral de toenmalige koningin Beatrix plezierde met zijn interpretatie van de Greet-Hofmansaffaire. Wij hopen niet dat dankzij Fasseur tot in de eeuwigheid het beeld blijft hangen dat schuinmarcheerder prins Bernhard in de jaren 50 het Nederlandse koningshuis heeft gered.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten