24 maart 2016

Bert Wagendorp (columnist): “Bij vrede in Syrië, is het terrorisme voorbij”

Maarten van Rossem beweerde een paar dagen na 9/11 in een column in De Volkskrant dat als het conflict tussen Israël en Palestina zou worden opgelost, het terrorisme vanzelf zou verdwijnen. Zonder spoor van bewijs. Terrorisme heeft weinig met het Palestina-conflict te maken, maar eerder met animositeit tussen moslims onderling. Soennieten en sjiieten haten elkaar, hoewel ze dezelfde profeet vereren, nog meer, zo lijkt het dan dat ze ongelovigen haten. Ze vinden elkaar overigens ook ongelovigen en ongelovigen mag je volgens de Koran doden (maar, voor de zekerheid, het Oude Testament keurt moord op ongelovigen ook goed). Sinds de inval van Bush in Irak en het afzetten van Saddam Hoessein, is die haat aan de oppervlakte gekomen. Zelfmoordaanslagen over en weer zijn sinds die tijd min of meer aan de orde van de dag. Bert Wagendorp, columnist, die ons al eerder in De Volkskrant probeerde gerust te stellen dat de positie van vrouwen in onze maatschappij niet verandert door een overvloed aan vluchtelingen, bewijst echter een waardige opvolger van Maarten van Rossem te zijn. In zijn column van vandaag beweert hij dat het terrorisme weinig met de islam te maken heeft, maar eerder met de oorlog in Syrië. Als het militaire conflict in Syrië en Irak voorbij is, hoeven we ook niet meer bang te zijn voor terroristische jongemannen met “hoofden vol waandenkbeelden”. We moeten, aldus Wagendorp, maar eens ophouden met het “gelijkhebberige gehakketak over de islam”. Zijn kennis schijnt hij te putten uit een interview met terrorisme-expert Robert Pape. Die zegt dat terrorisme gemotiveerd wordt door militaire interventies in plaats van door religie. Pape heeft alle 4600 zelfmoordaanvallen bestudeerd en hij zal het dus wel weten. Echt? We komen er op terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten