23 maart 2016

Arnon Grunberg (voetnoot): Geert Wilders is als een terrorist

Er was een tijd dat moslims de Koran beschouwden als een geschrift dat geschreven was door mensen en daarom voor velerlei uitleg vatbaar was. Die tijd is lang geleden. De overheersende houding van de islam tegenover de huidige wereld is dat alle gebeurtenissen volledig door God worden bepaald, zoals beschreven in de Koran. Het is dan onnodig, zelfs godslasterlijk, om die gebeurtenissen te onderzoeken. Dit gebrek aan een kritische traditie weerspiegelt zich in de economische situatie in de Arabische landen. Die zijn alleen maar geen economische woestijn als ze over olievoorraden beschikken. Economieën kunnen zich moeilijk ontwikkelen als eigen initiatief al gauw als zondig wordt beschouwd. Maar moslims willen ook welvaart en als die dan niet in de islamitische wereld wordt gevonden, dan misschien elders. In Europa wonen inmiddels een kleine 40 miljoen moslims waarvan een groot deel met het anti-rationalistische virus dat in de moslimwereld heerst, is besmet. Moslims willen wel onze welvaart, maar ze willen niet de kritische geest en de tolerantie voor andere ideeën, die daarbij horen, accepteren. Zolang dat zo is, kan er van hun integratie in de open Westerse samenleving geen sprake zijn. Toch laten we ze toe, nu weer in grote aantallen en tegelijkertijd plegen de nakomelingen van hun voorgangers op grote schaal terreurdaden. Zou het niet verstandig zijn ter bescherming van onze open samenleving om moslims te weren? Volgens Geert Wilders wel, maar volgens voetnootschrijver in De Volkskrant Arnon Grunberg, wil Wilders daarmee hetzelfde als de terroristen. Dus, als je onze open samenleving wil beschermen door de grenzen te sluiten, vernietig je de open samenleving. Als je potentiële zelfmoordcommando’s toelaat, daarentegen, bescherm je de open samenleving. Kan de dagelijkse voetnoot van Grunberg niet naar de laatste pagina van de krant?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten