23 februari 2016

Van Rossem (geen stijl): “Oekraïne wordt door verdrag EU-lid”

Het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne gaat echt ergens over, menen zij die ons met dit referendum hebben opgescheept. Van Rosssem van Geen Stijl, bijvoorbeeld, wil ons wijs maken dat dit verdrag zal leiden tot het toetreden van Oekraïne tot de EU. Als dat zo zou zijn, moeten we op 6 april naar de stembus hollen en Neen!! op ons formulier aanvinken. Maar is het zo? Van Rossem verwijst naar deze site, waar we kunnen lezen: “Artikel 1D zegt dat dit handelsverdrag ten doel heeft ‘de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU (…), en de inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving’. Inderdaad, we lezen integratie in de interne markt van de EU, maar we lezen niet ‘lidmaatschap van de EU’. Noorwegen, bijvoorbeeld, maakt ook (via verdragen) deel uit van de interne markt van de EU, maar is geen lid van de EU. Op deze site is te lezen dat er in het verdrag met Oekraïne nergens gesproken wordt over een EU-lidmaatschap. Dat wil niet zeggen dat het land nooit lid van de EU zal kunnen worden. Dat kan natuurlijk wel, zoals het omgekeerde ook heel goed kan. Turkije, bijvoorbeeld, heeft al sinds 1964 een associatieverdrag met de EU waarin expliciet toetreding van Turkije tot de EU wordt genoemd. Nu ruim 50 jaar later is er geen enkel zicht op dat Turkije lid zal worden van de EU. We vermoeden dat dit verdrag het 100-jarig bestaan zal halen zonder dat Turkije daadwerkelijk lid van de EU zal worden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten