05 februari 2016

Maurice de Hond (Steve Jobsschool): “Schaf de wetenschap af!”

Tot Isaac Newton (1643 – 1727) was het latijn de taal van de wetenschap. Newton schreef zijn onsterfelijke werken ook in het latijn, maar zijn grootste taalkundige vernieuwing was dat hij veel natuurkundige wetten van een wiskundige basis voorzag. Een deel van die wiskunde ontdekte en ontwikkelde hij ook nog zelf. Zonder wiskunde zou de natuurkunde niet veel verder gekomen zijn als de alchemie, waar, als bekend, Newton ook een grote belangstelling voor had. Inmiddels drukken veel wetenschappers zich uit met de taal van de wiskunde. Behalve in de natuurkunde wordt ook in (delen van) de biologie, de economie, de psychologie, de filosofie enz. enz. wiskunde gebruikt bij de theorievorming. Wiskunde is gewoon een taal (zoiets als het latijn dus) waarmee je dingen kunt uitdrukken en wel op een veel kortere manier dan het met 'gewone' taal zou kunnen. Iedereen die iets in de wetenschap wil bereiken (en het maakt dus niet uit welke wetenschap) moet die taal dan ook kunnen spreken (of eigenlijk schrijven, want de wiskunde is, net als het latijn vroeger, een schrijftaal). Het is bekend dat je een taal het beste kunt leren als je jong bent. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker het wordt een nieuwe taal te leren. Maurice de Hond, we zeiden het al vindt juist dat jongeren minder wiskunde moeten krijgen op school. Dat is ‘onderwijsvernieuwing voor de 21e eeuw’. Hij zegt dus eigenlijk dat we in Nederland de universiteiten maar moeten sluiten, want de jeugd met academische aspiraties kan zich in de toekomst niet meer in de vereiste taal uitdrukken. Wij vragen ons af hoe het kan dat iemand die er geen benul van heeft welke vaardigheden voor de toekomst nodig zijn, zo maar een eigen school kan beginnen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten