17 februari 2016

Han van der Maas (HgL UvA): “Universiteiten hebben geen recht op democratie”

Als oud-medewerker van de Universiteit van Amsterdam (UvA) doet het me wat dat de revolutie tegen het rendementsdenken aan de UvA nogal wat nabranders heeft opgeleverd, zoals bleek uit een stuk in de krant (alleen voor abonnees). Er moet een vrijwel nieuw bestuur worden benoemd, maar het profiel van de nieuwe bestuursleden heeft de toorn van Han van der Maas, hoogleraar aan de UvA, gewekt (kijk maar hier). In het profiel staat namelijk dat de kandidaten zich moeten gedragen als ‘democratische bestuurders’ en dat kan helemaal niet volgens Van der Maas, want in de Ritzen-wet op het hoger onderwijs worden bestuurders top-down aangesteld en zijn ze geen verantwoording verschuldigd aan hun ‘onderdanen’. Het is inderdaad waar dat medewerkers en studenten de decaan van een faculteit en het college van bestuur niet kunnen kiezen. Formeel dan. Natuurlijk kan een universiteit benoemingsprocedures zo regelen dat de werkvloer bij de benoeming van bestuurders wordt betrokken. En natuurlijk kun je het zo regelen dat bestuurders verantwoording moeten afleggen aan de laag beneden hen. Ook al had onze eigen Jo Ritzen dat indertijd niet zo bedoeld, maar hij had wel meer niet zo bedoeld. Maar lees wat professor Van der Maas schrijft: “De UvA is van alle Nederlanders die ons een half miljard per jaar geven om goed onderwijs te geven en goed onderzoek te doen. Wij kunnen niet democratisch beslissen over de besteding van deze gelden want ze zijn niet van ons.” Hè, weet Van der Maas niet hoe democratie werkt? Gemeenten krijgen bijvoorbeeld ook miljarden van “alle Nederlanders” en toch beslissen honderden gemeenteraden in Nederland op een democratische manier over de besteding van die gelden. Kan Van der Maas uitleggen waarom dat op een universiteit niet kan?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten