17 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): verzon feitenvrij migratiebeleid

De VU-commissie die zich over het ‘sjoemelen’ van Peter Nijkamp moest uitspreken heeft ook het artikel over migratie waar wij het eerder over hadden, bekeken. Een anonieme VU-klager vond dat er aanwijzingen waren dat de getallen die Nijkamp vermeldt in tabel 1 van dat artikel verzonnen zijn. Die getallen geven het belang aan van sterkten en zwakheden die samenhangen met massa-immigratie op diverse terreinen. Bijvoorbeeld, op het gebied van de arbeidsmarkt is een positief punt van immigratie dat het zou kunnen leiden tot hogere arbeidsproductiviteit; een negatief punt is dat het ook zou kunnen leiden tot meer werkloosheid. Dat vinden althans de dertien (13!!!) experts die Nijkamp geraadpleegd heeft. De VU-commissie is nagegaan of die 13 experts echt geraadpleegd zijn bij het opstellen van tabel 1, en inderdaad: de “commissie is door Nijkamp en Kourtit in het bezit gesteld van de vragenlijst waarmee de mening van deze experts is gepeild en de dataset die op grond daarvan is samengesteld.” In het artikel concludeerde Nijkamp dat om gebruik te kunnen maken van het sterke punt van immigranten (hoge arbeidsproductiviteit, kennelijk) zij beter geïntegreerd moeten worden. Deze conclusie (en er zijn meer van dit soort conclusies) is op zijn best een open deur en volgt op geen enkele manier uit de mening van de 13 experts die de VU-commissie ook heeft gezien. De commissie constateert: “… de aanbevelingen die per onderwerp worden gedaan, zijn ook niet in de analyse als zodanig gefundeerd.” Dan, als klap op de vuurpijl: “Het is dus niet aannemelijk dat de auteurs de gegevens zodanig hebben bewerkt en weergegeven dat een op voorhand bepaalde onderzoekuitkomst werd bereikt.” Oftewel, de commissie zegt dat Nijkamp conclusies uit zijn duim zuigt. Hij gebruikt daarvoor zijn gegevens immers niet en die kunnen dan ook niet gemanipuleerd zijn. “Dit klachtonderdeel treft geen doel.” (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten