16 januari 2016

Peter Nijkamp (VU): migratie als blijde boodschap, revisited

Deze week meldden de kranten dat econoom Peter Nijkamp vrij gepleit was van sjoemelen door een commissie van geleerden van de Vrije Universiteit (VU). De VU is de universiteit waar Nijkamp tot aan zijn emeritaat werkzaam was. Er was door een anonieme klager, ook afkomstig van de VU, in 2014 een groot aantal klachten over Nijkamp bij de VU ingediend. Eén daarvan was dat Nijkamp (en zijn co-auteurs) zelf zijn onderzoekgegevens verzon. De klager kon daarvan alleen maar aanwijzingen leveren. Dit gold bijvoorbeeld voor een artikel van Nijkamp (samen met Kourtit) uit 2011 (gepubliceerd in de International journal of business and globalisation) over de effecten van massa-immigratie, waar wij het al eens over hadden. Nijkamp vindt in alle publicaties over dit onderwerp, die ik gezien heb, dat de positieve effecten van migratie per saldo domineren. Het is zijn goed recht dat te vinden, maar de manier waarop hij dat ‘wetenschappelijk’ bewijst is amateuristisch en grenst aan fraude. Als hij het al bewijst, want meestal schrijft hij zoiets als “een overall evaluatie toont aan dat in de meeste gevallen de negatieve effecten van migratie klein zijn en alleen maar van tijdelijke aard”. In dit artikel vraagt hij ook nog de mening van dertien (13!!) experts over welke variabelen zij het belangrijkste vinden als het gaat om de effecten van migratie. Wie deze 13 experts zijn, wordt niet vermeld. We weten dus niet welke waarde wij aan hun oordeel moeten hechten, of hun oordeel overeen komt met empirische schattingen, waarom niet ook honderden andere ‘deskundigen’ zijn aangeschreven, enzovoorts. Het valt, kortom, niet serieus te nemen dat het oordeel van 13 willekeurige deskundigen over een ook al willekeurig in elkaar gezette lijst van variabelen bepalend zou kunnen zijn voor zowel de wereldwijde effecten van immigratie als de wenselijke beleidsreacties. (wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten