01 januari 2016

Bas Thijs: vluchtelingen zijn gratis, kijk maar niet (naar het plaatje), II

We hebben uitgerekend dat de overheidsuitgaven aan bijstand voor immigranten (inclusief de vluchtelingen, als ze al als ‘volwaardige’ immigranten zouden worden behandeld) 3,3 miljard euro bedraagt. Bas Thijs nam dat helemaal niet mee in zijn berekening van de kosten van vluchtelingen. Hij hield alleen rekening met de eenmalige kosten, Voor komend jaar bedragen die ongeveer 1.5 miljard euro. Zodra de asielzoekers / vluchtelingen asiel krijgen, vervallen die kosten en kunnen zij aan het arbeidsproces deelnemen. Dat deelnemen valt dus kennelijk niet mee, want een groot deel van de immigranten blijft werkloos en komt in de bijstand terecht. Is dat dan veel, een bedrag van 3,3 mrd euro? Nou, vergelijk de bijstandsuitgaven voor de ongeveer 1,5 miljoen niet Westerse allochtonen met het bedrag aan bijstand dat aan de 13 miljoen autochtone Nederlanders wordt uitgekeerd, namelijk 2% van 13 miljoen x 12.000 euro, ofte wel: 3,1 miljard euro. Er zijn bijna tien keer zo veel Nederlanders als niet Westerse allochtonen, maar toch kost de laatste groep aan bijstand net zo veel als de eerste groep. We kunnen er, net als Thijs deed, een suggestief plaatje van maken. Het bedrag aan bijstand dat de gemeenschap (de belastingbetaler) per immigrant moet betalen bedraagt 220 euro, maar voor de autochtonen moet een bedrag van 24 euro per autochtoon worden betaald. We zetten dit in een plaatje en concluderen dat immigranten helemaal niet gratis zijn. Ze kosten meer aan bijstand dan autochtonen. Dan hebben we het nog niet eens over andere kosten gehad. Kosten die justitie moet maken wegens de misdaad onder allochtonen, bijvoorbeeld. Allochtonen zijn namelijk ook nog eens misdadiger dan autochtonen (zie hier, figuur 5), maar ik zeg er, in tegenstellingen tot Bart Thijs, wel bij dat er leugens zijn, verdomde leugens en statistieken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten