17 december 2015

Sargasso (Okto??): “waar zijn de cijfers over werkloosheid door vluchtelingen?” II

Wij beweren dat economische voorspellingen, zoals die van het CPB in Nederland, alleen waarde hebben in rustige tijden als er geen onverwachte, dramatische gebeurtenissen plaats vinden. Helaas, in rustige perioden zijn die voorspellingen het minst nodig. We willen voorspellingen in onzekere tijden, maar dan weten we (per definitie) het minste. De dramatisch hoge werkloosheid na de oliecrisis (jaren 70) was niet verwacht, net zo min als het feit dat de financiële crisis vanuit de VS de oceaan over kwam waaien. De economie is nu eenmaal geen exacte wetenschap en cijfers over de lange-termijn ontwikkeling, die het CPB zo nu en dan ook geeft, beschrijven ontwikkelingen die zich nooit voor zullen doen. Achteraf weten wij (wij economen) alles, maar helaas vooraf weten we heel weinig. De huidige vluchtelingencrisis dreigt ook weer een crisis te worden waarvan de gevolgen niet te voorspellen zijn. Het vreemde is dat sommige ‘serieuze’ mensen juist dan cijfers willen zien. Okto, bijvoorbeeld, wil een ‘kwantitatieve analyse’ van het vluchtelingenvraagstuk. Helaas levert dat alleen maar schijnzekerheid op. Bestuurders, die burgers gerust willen stellen, krijgen dan de neiging een goed-nieuwsshow van de crisis maken, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) dat gedaan heeft. DNB ziet alleen maar positieve economische effecten van de aanhoudende vluchtelingenstroom. Ik vrees dat het wensdenken is. Migratie, en zeker massamigratie, is nooit zonder negatieve gevolgen: er zijn winnaars en verliezers. De verliezers zijn de ‘autochtonen’ waarmee de immigranten gaan concurreren, en helaas zijn dat ‘onze eigen’ lager betaalden. Ik zuig dat niet uit mijn duim, of roeptoeter dat. Er is uitgebreid onderzoek die dat bevestigt. Bestuurders en politici zwijgen liever over het negatieve effect van migratie, want het zou de instroom van vluchtelingen nog minder populair maken onder grote delen van de bevolking. Maar struisvogelgedrag betekent niet dat de problemen er niet zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten