14 december 2015

Sargasso (Okto??): “waar zijn de cijfers over werkloosheid door vluchtelingen?” I

Ons eigen CPB komt geregeld met cijfers over de staat van onze economie, bijvoorbeeld de werkloosheid. De meest recente schatting van de werkloosheid voor volgend jaar bedraagt 6,9% van de beroepsbevolking. Dat zijn ruim 600.000 mensen die willen werken, maar geen baan hebben. Het CPB bepaalt die cijfers door ontwikkelingen in het recente verleden door te trekken. Voor de korte termijn levert dat meestal redelijk betrouwbare berekeningen op, maar als er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld een oliecrisis zoals in de jaren 70 of een financiële crisis zoals in het vorige decennium, dan zijn dergelijke voorspellingen al gauw rijp voor de prullenbak. De vluchtelingencrisis heeft een grote kans net zo’n crisis als de oliecrisis te worden: als de vluchtelingenstroom aanhoudt, komen er binnen korte tijd vele nieuwe mensen op de arbeidsmarkt bij. Wat gebeurt er als het aanbod (van arbeid) toeneemt, terwijl de vraag (naar arbeid) nagenoeg gelijk blijft? Het is een redelijk goed onderbouwde economische wet dat dan de prijs van dat goed (dat is dus het loon) moet dalen om de vraag (naar arbeid) te laten toenemen. Als dat niet kan (bijvoorbeeld omdat het loon al erg laag is), dan ontstaat er een overschot aan arbeid, oftewel werkloosheid. Kortom, een aanhoudende vluchtelingenstroom leidt dan tot massawerkloosheid. Zoiets schreef ik vandaag in De Volkskrant, maar een zekere Okto gelooft het niet. Hij wil een ‘kwantitatieve analyse’, bijvoorbeeld hoeveel vluchtelingen er naar verwachting het land binnen zullen komen. Misschien dat Okto het weet, maar ik weet het niet en ook Diederik Samson weet het niet en hij wil ook geen maximum noemen aan het aantal vluchtelingen dat kan worden toegelaten. Kortom, alles is mogelijk: als de grenzen wagenwijd open zijn, zijn zelfs aantallen van meer dan 500.000 vluchtelingen niet denkbeeldig. (wordt vervolgd) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten