29 december 2015

Sargasso (Okto c.s.): “De bakker en wij worden beter van vluchtelingen”

Wij proberen onze studenten in de economie te leren zuiver te redeneren. Dat is niet eenvoudig, omdat in de economie alles met alles samenhangt. Wat haal je er wel bij en wat niet. In een stuk in De Volkskrant beweerde ik dat de instroom van vluchtelingen zal leiden tot lagere lonen voor de laagst betaalden en/of werkloosheid onder de laagst betaalden. Dit zoog ik uiteraard niet uit mijn duim, zoals Okto dacht: misschien kan Okto dit artikel ook eens lezen. De reacties op Okto onder zijn stukje waren ook leerzaam. Neem bijvoorbeeld reactie nummer 15 van iemand die zich Inkwith Barubador noemt: “Dit soort rekensommetjes zijn dus onzin, he. De vluchtelingen die binnenkomen (…) kost[en] geld, maar het levert ook werk op. Want de bakker die het brood levert [aan de vluchtelingen], gebruikt die euro om weer spullen / diensten voor zijn zaak of voor zichzelf te kopen.” Dat is de Keynesiaanse duiding van het vluchtelingenprobleem: de vluchtelingen leiden tot extra overheidsbestedingen die de economie stimuleren. Inderdaad, het zou goed geweest zijn als de overheid de afgelopen vijf jaar wat meer Keynesiaans beleid had gevoerd. Dan kun je het zelfrijzend-bakmeelproces krijgen: de werkloosheid lost vanzelf op als de overheid de vraag stimuleert. Probleempje: de vluchtelingencrisis is geen vraagprobleem, het is een aanbodprobleem. De werkloosheid die volgt uit de vluchtelingencrisis ontstaat door overaanbod aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat kan alleen voorkomen worden door het minimumloon te laten dalen. Dat minimumloon is echter al erg laag. Dus, om Amerikaanse toestanden te vermijden (waar je van een minimumloon niet kan leven) moet je werkloosheid op de koop toe nemen als je vluchtelingen toelaat. Kom op Inkwith, volg eens een goede cursus economie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten