07 december 2015

Piet Hein Donner (CDA): verzetsheld?

Professor Rudolf  Cleveringa (1894-1980) was bij het begin van de bezetting in 1940 hoogleraar recht aan de universiteit van Leiden, toen zijn Joodse collega Eduard Meijers door de Nazi’s werd ontslagen. Op 26 november 1940 hield hij een rede, waarin hij protesteerde tegen dit ontslag. Cleveringa werd daarop door de Duitsers opgepakt en opgesloten. Na de oorlog werd hij internationaal geëerd voor zijn verzetswerk. Een moedig man dus, die zijn baan en zijn leven op het spel zette door onrecht te bestrijden. Om hem te eren heeft de Universiteit Leiden de Cleveringa-leerstoel ingesteld en wordt op 26 november de Cleveringa-oratie uitgesproken. Zou Piet-Hein Donner ook zo’n ‘verzetsrede’ kunnen houden? Wellicht. In 2009 zei Piet Hein Donner in een toespraak dat het ”verontrustend is dat met een beroep op joods-christelijke waarden wordt opgeroepen tot uitsluiting van anderen”. Donner noemde Geert Wilders niet, maar de media interpreteerden deze uitspraak als een aanval op Wilders. Een jaar later was Piet Hein toch bereid zitting te nemen in een VVD-CDA kabinet dat door Wilders ondersteund (‘gedoogd’) werd in ruil voor een harder immigratiebeleid. “Uitsluiting van anderen” zou Donner het een jaar eerder genoemd hebben, maar in 2010 niet meer, want hij moest in de regering. Er moest namelijk ook snel een nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State komen. Donner wist uiteraard dat als hij het gedoogkabinet zou tegenwerken, hij die benoeming wel kon vergeten (Bewijs: Hirsch-Ballin die minstens zo gekwalificeerd was als Donner, maar de gedoogconstructie verwierp, kreeg de functie niet). De steun voor een kabinet met Wilders als gedoger was dus een opportunistische actie die erop gericht leek een mooie functie te krijgen. Die actie zou niet in de geest van Cleveringa zijn geweest, maar Donner mocht van Leidse bestuurders toch op de Cleveringa-leerstoel plaats nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten